Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Prisbelönt forskning om hur cancerceller kommunicerar

2017-09-19
Illustration: Colourbox

– Tumörcellernas förmåga att kommunicera med andra celler utgör en viktig del i om den utvecklas till en aggressiv cancerform eller inte och hur tumören reagerar på behandling. Sätt vi kan störa eller blockera den kommunikationen på kan hjälpa oss att hindra tumörutvecklingen, förklarar Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitet.

En tumör består av cancerceller som förökar sig på ett okontrollerat sätt. Den här processen drivs av genetiska förändringar i tumören, men samspelet med tumörens närmiljö spelar också stor roll för hur cancern utvecklas.

Tumören är nämligen beroende av genetiskt normala celler i sin omgivning för att kunna växa. Den kan till exempel skicka ut signaler som gör att blodkärl växer in i tumören och därigenom förser den med näring och syre.I sin forskning studerar Kristian Pietras hur tumören är uppbyggd av olika celltyper och hur dessa kommunicerar med varandra och med omgivningen, den så kallade mikromiljön. Bröstcancer är en cancerform han ofta utgått från i sina studier, eftersom den tumörtypen har mycket interaktioner med sin mikromiljö.

Celler i bindväven styr hur aggressiv bröstcancern är

Det finns flera olika typer av bröstcancer som behandlas på olika sätt beroende på hur aggressivt tumören utvecklar sig. Tidigare har man trott att det är den cell som tumören startar i som avgör hur aggressiv tumören blir. Kristian Pietras har dock visat att vissa bindvävsceller, så kallade fibroblaster, i tumörens mikromiljö kan styra utvecklingen av bröstcancer till en mer aggressiv typ. I djurstudier har hans forskarlag också visat att det går att få tumören att växla mellan olika typer av bröstcancer. Där spelar bindväven och dess kommunikation med cancercellen en avgörande roll.

– Med hjälp av läkemedel eller på genetisk väg kan vi blockera kommunikationen mellan tumörcellen och bindvävscellen. Då utvecklas bröstcancern till en mindre aggressiv form som är hormonkänslig. Det här har vi gjort i experimentella system, så det återstår att visa om det fungerar på samma sätt i människa, säger Kristian Pietras.

Att tumören utvecklas och blir just hormonkänslig är något positivt. Det finns nämligen läkemedel som blockerar hormonsignaleringen, så tumörens tillväxt enklare kan hämmas.

Målet: hindra tumörens kommunikation

Han illustrerar konversationen från tumören: ”Vi behöver hjälp av bindväven” som då svarar ”Här får ni stöd till att bli en hormonokänslig tumör, då kan ni växa snabbare”.

– Tumörens akilleshäl är att den förlitar sig på enstaka signalvägar. Det gäller att hitta sätt att blockera denna kommunikation, säger Kristian Pietras.

Kristian Pietras har också i flera studier visat vilken roll tumörens blodkärl spelar för dess spridning i kroppen och hur den processen är mer reglerad än vad man tidigare trott.

– Med hjälp av sina blodkärl kan tumörceller åka vidare i kroppens blodkärl till andra vävnader. Vi har också kunnat se hur blodkärl kan stänga sig efter vissa experimentella behandlingar, så att tumören inte kan åka vidare, säger Kristian Pietras.

Text: TOVE SMEDS Foto (porträtt): KENNET RUONA