Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Primärvården skulle kunna jobba mer förebyggande

2010-01-26

Primärvården ute på vårdcentralerna har en unik chans att påverka människor i en riktning som förebygger sjukdomar. Det menar professorn och distriktsläkaren Jan Sundquist, ledare för Centrum för primärvårdsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne.

– Inom en treårsperiod har en allmänläkare träffat nästan varenda en av dem som står på hans eller hennes patientlista. Det ger oss en fantastisk möjlighet att arbeta förebyggande, menar han.

Alla kollegor tycker inte det är lika lätt att osökt börja ge kostråd till en patient som brutit handleden, eller diskutera alkoholvanor med en person som sökt för förkylning. Men Jan Sundquist och hans medarbetare Matti Leijon och Emelie Stenman menar att det alltid går att hitta infallsvinklar.

Förkylningen kan ju till exempel hänga samman med dåliga luftrör, som ofta hänger samman med rökning och alkohol. En annan möjlighet är att prova följdfrågan ”Hur mår du i övrigt?”, eller säga ”Du ser ju vältränad ut, men vi brukar alltid fråga våra patienter om motions- och matvanor…”

Att ta upp livsstilsfrågor ska kort sagt inte vara något att dra sig för, utan något som ingår i vardagsrutinen.

– Det är både en plikt enligt våra folkhälsomål, och något som allmänheten faktiskt förväntar sig av hälso- och sjukvården, påpekar Matti Leijon.

Forskning i primärvården

Jan Sundquist hoppas att Centrum för primärvårdsforskning ihop med vårdcentralerna i Skåne ska kunna bygga upp ett register med livsstilsfaktorer hos alla patienter inom primärvården. Tillsammans med medicinska data om blodtryck, blodfetter, diagnoser m.m. skulle det ge ett värdefullt underlag för forskning om primärvårdens patienter. Idag finns det stora register med data om sjukhusens slutenvårdspatienter, men det är ont om studier om de många svenskar som aldrig kommer på sjukhus utan bara möter primärvården.

Centrum för primärvårdsforskning ska också starta så kallade AKC, Allmänmedicinska kunskapscentra.

Det är vårdcentraler med forskning som leds av primärvårdens personal och handlar om frågor som väckts ute i vården. 15 AKC-vårdcentraler finns redan i Stockholmsområdet, där Jan Sundquist arbetat tidigare, och nya startas nu i höst i bland annat Malmö, Lund och Trelleborg.

– Det finns många medarbetare inom primärvården som gått en forskarutbildning och skrivit en avhandling. Men få av dem ges möjlighet att fortsätta utvecklas som forskare. Vi vill ge dem den möjligheten, och låta dem samarbeta både med varandra och med universitetets forskare, säger Jan Sundquist.

INGELA BJÖRCK

Artikeln har tidigare publicerats i Aktuellt om vetenskap & hälsa, november 2009.