Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Positiva erfarenheter av hemsjukvård för barn med cancer

2012-05-04

Varje år insjuknar ca 300 barn med cancer i Sverige och 150 i Danmark. Behandlingen av barn med cancer har avsevärt förbättrats under de senaste 30 åren och en av förändringarna är att en del av behandlingarna sker i hemmet i Danmark.

Helena Hansson är forskare och sjuksköterskespecialist på Rigshospitalet i Köpenhamn. Hon har nyligen disputerat med en avhandling som handlar om vård i hemmet för barn med cancer.

Forskningen har bedrivits i samarbete mellan Rigshospitalet i Köpenhamn och Lunds universitet, och visar att behandling i hemmet kan förbättra barnets livskvalitet, är medicinsk lika säker och kostar detsamma som ett ambulant besök och mindre än en sjukhusvistelse.

– Det här har blivit väldigt positivt – barn och familjer säger att vården i hemmet har hjälpt dem att komma hela ur sjukdomsperioden, säger professor Inger Hallström som leder forskargruppen ”Barns och familjers hälsa & reproduktiv hälsa” vid Lunds universitet.

– Det har hjälpt dem att upprätta en normalitet i vardagen och samtidigt har barnen fått en säker behandling. Resultaten har varit så positiva att man sedan 2010 har infört den här sjukhusbaserade hemsjukvården som en rutin i Köpenhamn.

Nyhet från Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet, 25 april 2012