Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PODD: Vänner och ovänner i munnen

2018-11-21

Vi har alla ungefär 10 biljoner bakterier i munnen. Det låter kanske obehagligt, men är inte farligt: bakterierna är normalt sett våra vänner, utvecklade i samspel med människorna under evolutionens gång. Det är bara när balansen mellan bakterier och värd störs som vissa bakterier blir våra ovänner, vilket kan leda till karies eller tandlossning.

I fallet karies är det ett övermått av sötsaker och söta drycker som stör balansen. Allt det söta gynnar de bakterier som kan klara den speciella miljö som uppstår när sockret bryts ner. I fallet tandlossning orsakas obalansen av en inflammation i tandköttet. Denna gynnar de bakterier som lever på vätskan i den inflammerade tandköttsfickan.

Boven utgörs av hela samhällen

Forskarna letade länge efter speciella bakteriearter som kunde ses som bovar i dramat. Men numera tror man att sjukdomarna snarare orsakas av hela samhällen med bakterier som har vissa egenskaper, säger professorn i oral biologi vid Malmö universitet Gunnel Svensäter. Hon forskar om sådana samhällen, som bildar så kallade biofilmer ­– täta samhällen av bakterier som lever på våra tänder och slemhinnor.

Forskargruppens mål är att hitta grupper av bakterier som är typiska för karies respektive tandlossning. Då skulle de och deras egenskaper kunna användas som markörer för att förutsäga dessa sjukdomar. Har man inte dessa bakteriegrupper kan man vara lugn, men har man dem är man i riskzonen och behöver behandling.

Många överbehandlas

Gunnel Svensäter hoppas att den forskning hon och hennes medarbetare bedriver i framtiden kan leda till ett enkelt instrument för provtagning i munnens biofilmer. Idag överbehandlas de flesta för säkerhets skull: man går på kontroller hos tandläkaren med jämna mellanrum, fast det kanske inte egentligen behövs. För 90 procent av oss skulle besöken hos tandläkaren kunna glesas ut utan fara för tandhälsan, menar Gunnel Svensäter. Tandläkarna kunde då i stället koncentrera sig på de 10 procent som verkligen har eller kommer att få problem med karies och tandlossning.

Text: INGELA BJÖRCK 

Illustration bakteriella plack: dem10/iStock

Läs även: Bakterier i kollektiv har andra egenskaper

Tema:
Tandhälsa