Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Pilotstudie i Skåne om mobil röntgen nu utvärderad

2011-10-03
mobil röntgen
Mobil röntgen. Foto: Roger Lundholm

Hem till patienterna med mobil röntgen

Ett pilotprojekt med mobil röntgen vid Skånes universitetssjukhus har nu utvärderats. Det visade sig att bara en bråkdel av de äldre som undersöktes hemma på äldreboendet behövde åka till sjukhuset. Och i stället för upp till sex timmar tog undersökningen bara en kvart.

Karin Eklund
Karin Eklund

Skånes universitetssjukhus är först ut i landet med mobil röntgen, även om fler sjukhus i Sverige nu är på gång. Inspirerad av Norge drog röntgensköterskan Karin Eklund vid Skånes universitetssjukhus igång ett pilotprojekt med mobil röntgen för tre år sedan. Resultatet från studien presenterades nyligen i tidskriften Gerontology.

– Vi kunde se vinster på framför allt tre områden, berättar Karin Eklund. Ökad trygghet för de äldre, inga onödiga transporter och en resursbesparing i form av personal som inte behövde följa med till sjukhuset.

Oro och smärta efter till exempel ett fall

Mobil röntgen
Den mobila röntgenutrustningen som Skånes universitetssjukhus använder. Foto: Mats Geijer

Att kunna undersökas hemma gjorde det betydligt lugnare för patienterna. Det handlar ofta om äldre och svaga människor, i många fall med en demenssjukdom, som har ramlat. De har ont och är oroliga.

En röntgenundersökning behöver göras för att man ska veta om en operation av till exempel en höftfraktur är nödvändig. Det kan också vara äldre som drabbats av hjärtsvikt eller lunginflammation, och måste lungröntgas för att rätt diagnos ska kunna ställas.

I en del fall menade personalen också att utan den mobila röntgenutrustningen hade man inte kunnat ta sig in till sjukhuset för att patienten inte klarade eller ville det.

Endast ett fåtal behövde sjukhusvård

– Det mest uppseendeväckande var att vi hittade så många som inte behövde komma till sjukhuset alls, utan kunde behandlas på sin vårdcentral eller på äldreboendet i stället, säger Mats Geijer som är röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Studien visade att av de 154 patienter som den mobila enheten besökte, var det bara 12 som behövde någon form av sjukhusvård.

– Vi har också utvärderat bildkvaliteten och den är minst lika bra som här på sjukhuset.

Mats Geijer
Mats Geijer. Foto: Roger Lundholm

Nästa steg i projektet är att få till en fungerande trådlös överföring av bilderna från den mobila röntgenutrustningen till sjukhuset.

– Idealet hade varit att en röntgenläkare kunde sitta och titta på bilderna samtidigt som röntgensköterskan tar dem ute på äldreboendet. Då kan man direkt se om det behöver tas fler bilder, säger Mats Geijer.

– Vi kommer också att utvidga projektet ytterligare i Skåne och göra hälsoekonomiska studier för att visa på de ekonomiska vinsterna av mobil röntgen, avslutar Karin Eklund.

Text: NINA HULT

Artikeln är tidigare publicerad på Medicinska fakultetens hemsida vid Lunds universitet som månadens vetenskapliga artikel september 2011.