Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PIL-föreläsningar om stroke med fokus på rehabilitering

2013-05-13
löv i vårsolen
Foto: Dreamstime

Föreläsningar och blodtrycksmätningar i Malmö och Lund i samband med den Internationella Strokedagen. Ett samarrangemang mellan Neurologiska kliniken och Patientforum vid Skånes universitetssjukhus samt flera patientföreningar.

Lund den 13 maj (SUS Lund Foajén bakom aulan Aulan Blocket)

11.30–13.00 Blodtrycksmätning bakom aulan Blocket, SUS Lund.

11.30–17.00 Utställare: Patientföreningar, Hälsoenheten SUS, Sjukhusbiblioteket/PIL Anhörigcenter

13.00–13.05 Inledning moderator Arne Lindgren, professor, överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

13.05–13.20 Vad är stroke? Grundläggande information. Bo Norrving, professor, överläkare, Neurologiska Kliniken, Skånes Universitetssjukhus

13.20–14.15 Tema – Vad händer efter utskrivning?
Strokevård efter sjukhusvistelsen. Hélène Pessah Rasmusson, docent, överläkare, Neurologiska Kliniken.
Kommunal rehabilitering i Lund. Tips och råd. Kaisa Thoor, biståndshandläggare, Lunds kommun.
Vad kan Primärvården erbjuda? Cecilia Ervander, specialistläkare i allmänmedicin, Region Skåne.
Rehabiliteringsmedicinska kliniken SUS. Vad händer med rehabiliteringen på Orup? Vilka planer finns? Marcelo Rivano Fischer, Verksamhetschef, Skånes Universitetssjukhus

14.15–14.40 Patientföreningar, Sjukhusbiblioteket med Patientforum informerar

14.40–15.10 Paus med frukt. Utställare utanför aulan.

15.10–15.25 Naturens läkande kraft efter stroke. Patrik Grahn, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp

15.25–16.10 Erfarenheter av stroke. Lars Lippert, skådespelare

16.10-16.25 Betydelsen av att röra sig efter stroke: Aktuell forskning kring stroke rehabilitering. Christina Brogårdh, docent, sjukgymnast och Jan Lexell, professor, överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes Universitetssjukhus

16.25-16.30 Avslutning Arne Lindgren. Utställningen fortsätter till 17.00.

Välkommen! Fri entré – alla är välkomna!

 

Malmö den 15 maj (SUS Malmö, Foajén Jubileumsaulan)

12.00–14.00 Blodtrycksmätning. Personal från Neurologiska kliniken

12.00–14.00 Utställare Hiso Patientföreningar Yrkesinriktad rehabilitering, Abels Rehab (neurorehabilitering), FIFH (Powergolfer), Hälsoenheten SUS, Dagrehabilitering för yngre strokedrabbade (Rehabgruppen Fenix, Malmö stad)

14.00–15.00 Från akuten till hemmet – strokerehabilitering i Malmö. Gerd Andersson, Helen Lindquist och Anna Szymanska arbetsterapeuter samt Johanna Blom, Frida Jansson och Anna Winckler sjukgymnaster vid Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus

15.00–15.30 Rehabilitering vid afasi Pia Apt, logoped, Neurologiska kliniken, SUS

15.30–16.00 Paus med frukt och vatten, utställare i foajén

16.00–16.30 Att vara anhörig till en strokedrabbad kuratorns perspektiv, Jeanette Löfström och Siv Nilsson, kuratorer, Neurologiska kliniken, SUS

16.30–17.00 Strokerehabilitering – framtida terapier Hélène Pessah-Rasmussen, läkare, flödesledare strokeprocessen, Skånes Universitetssjukhus

17.00–17.10 Sist men inte minst – Rädda hjärnan och Akut-testet! Mats Rosvall, överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus

Det finns tid till frågor i anslutning till föreläsningarna. Jubileumsaulan SUS Malmö, Jan Waldenströms gata 1 och 5

Välkommen! Fri entré – alla är välkomna!