Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Webb-tv: PIL-föreläsning om lymfödem

2014-12-18

I början på december arrangerade Patientforum och Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus en föreläsningskväll om att leva med lymfödem – behandling, träning och egenvård. Nu kan du se föreläsningen i efterhand på webben.

.

 

Program

Introduktion – Patientforum SUS Malmö (18.00–18.10).

Lymfödem – Historik. Lymfsystemets funktion. Kirurgisk behandling.
Håkan Brorson, docent, överläkare, Sektion plastikkirurgi, SUS (18.10–18.40).

Att leva med lymfödem. Samtal med en patient.
Lotta Jönsson, leg sjukgymnast, Lymfödemmottagningen, SUS (18.40–19.00).

Paus med frukt. Information i foajén (19.00–19.20).

Behandling, träning och egenvård vid lymfödem
Marita Dahl och Leif Johansson, leg sjukgymnaster, Lymfödemmottagningen, SUS (19.20–19.50).

Forskning om lymfödem. Tillbakablick och framtid.
Karin Johansson, docent, leg sjukgymnast, Lymfödemmottagningen, SUS (19.50–20.10).

Panel för frågor – samtliga föreläsare (20.10–20.30).

Tid och plats
Måndagen den 1 december 2014, kl 18.00–20.30, Jubileumsaulan,
Jan Waldenströms gata 1, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

Välkommen!

Fritt inträde. Alla är välkomna (300 platser)