Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

PIL-föreläsning 3 september i Lund om gynekologisk cancer

2014-09-02

Program för PIL-föreläsningen om gynekologisk cancer:

Moderator: utvecklingsbarnmorska Anna Palmstierna.

 • 18.00 Inledning Sjukhusbiblioteket/PIL.
 • 18.10 Vad är gynekologisk cancer? Vilka behandlingar finns idag?
  Susanne Malander, specialistläkare gynekologisk onkologi, Regionalt Cancercentrum Syd.
 • 18.30 Kirurgisk gynekologisk behandling. Christer Borgfeldt, överläkare,
  VO Kvinnosjukvård SUS.
 • 18.50 Paus. Sjukhusbiblioteket har öppet hus. Föreningarna och biblioteket har bokbord. Frukt serveras.
 • 19.10 Aktuell forskning. Susanne Malander, specialistläkare gynekologisk onkologi, Regionalt Cancercentrum Syd.
 • 19.30 Efter cancerbehandlingen: om relationer, närhet och sexualitet.
  Helena Cewers, barnmorska, Region Skåne.
 • 20.00–20.30 Hur kan man förebygga gynekologisk cancer? Susanne Malander om hereditetsscreening, Lotten Darlin, läkare VO Kvinnosjukvård SUS, om Humant Papillomvirus och livmoderhalscancer, Anna Palmstierna om gynekologisk cellprovtagning.

Välkommen!