Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Petra Nilsson: Beskyddarna blir fiender vid Crohns sjukdom

2010-10-22

illustration av tarmar

Magknip, diarré, medicinering och i många fall operationer är några av de problem som kantar vardagen för en person som lider av Crohns sjukdom.

Crohns är en kronisk tarminflammation som oftast uppkommer i 20 till 30 års ålder och som sedan varar livet ut. I Sverige har ca 25 000 personer sjukdomen och här, liksom i övriga västvärlden, är det en sjukdom som blir allt vanligare. Då många av de idag tillgängliga medicinerna är otillräckliga och kan ge svåra biverkningar, finns det ett stort behov av ett nytt fungerande läkemedel.

Hur sjukdomen uppkommer är idag inte känt. Det man vet är att vårt eget immunförsvar, som är till för att skydda oss, börjar attackera vår egen tarms slemhinna och orsaka inflammation. Immunförsvaret har ingen lätt uppgift då det finns många hot mot kroppen som vi behöver skyddas mot, t.ex. virus och bakterier. För att kunna klara alla angrepp, finns en rad olika celltyper som specialiserar sig på olika slags attacker. Dessa celler kan identifieras genom att se vilka proteiner cellen har på sin cellyta och vilka proteiner den producerar. Immunförsvaret finns utspritt i hela kroppen men den största delen finns att hitta på den mest angripna delen av vår kropp, nämligen tarmen.

Ska både lugna och slåss

Tarmen är en utsatt miljö där vår kropps försvar dagligen måste ta hand om och undersöka otaliga mängder proteiner. Deras största jobb är att kunna se skillnad på vad som kan skada kroppen, som t.ex. sjukdomsframkallande bakterier, och det som är helt ofarligt för oss, så som partiklar från vår mat. Detta innebär att vårt immunförsvar måste ha en balans mellan celler som attackerar och effektivt tar bort potentiellaBalans mellan effektorceller och reglerande celler hot, sk effektor-celler, men också reglerande celler som håller immunförsvaret under kontroll. Detta förhindrar att kroppen reagerar på harmlösa proteiner. Om den här balansen rubbas kommer det att resultera i sjukdom och det är precis vad som händer vid Crohns sjukdom

Medicin ger biverkningar

Medicineringen som ges idag skiljer sig från patient till patient. Det finns en rad olika mediciner som kan tas i olika kombinationer och man får helt enkelt testa sig fram till rätt medicinering. Medicineringen är dock oftast otillräcklig och långvariga behandlingar begränsas oftast av skadliga biverkningar. Hälften av patienterna behöver opereras inom 10 år från uppkomsten av sjukdomen.

Studerar roll i inflammationen

I mitt projekt studerar jag tre speciella immunceller från tarmen. Dessa celler är vanligtvis viktiga komponenter i kroppens försvar, men i Crohns patienter har de visat sig ha en betydelsefull roll i inflammationen som uppstår. Genom att studera dessa immunceller i tarmen bådeBild på en frisk och en inflammatorisk cell hos patienter och friska personer kan man se vad som skiljer de goda cellerna som finns i den friska tarmen från de inflammatoriska cellerna som finns i patienterna. På så sätt kan man hitta nya sätt att dämpa inflammationen i patienterna och ge dem ett bättre vardagligt liv.

Söker läkemedel med färre biverkningar

Crohns är en smärtsam sjukdom som det inte finns något botemedel mot. Än vet man inte hur sjukdomen uppkommer men det verkar vara en kombination av vårt immunförsvar, genetiska faktorer och vår omgivande miljö som kan sätta igång inflammationen. Antalet patienter ökar världen över och det är viktigt att få fram en fungerande medicin. En orsak till ökningen kan vara vår nya levnadsstil med mycket snabbmat och rökning. Eftersom sjukdomen uppkommer oftast i tidig ålder innebär det att patienterna behöver gå på medicineringar under största delen av sina liv. Jag hoppas att vår forskning kan bidra till att vi kommer några steg närmare ett nytt läkemedel som tar bort inflammationen och inte ger bieffekter. Detta vore en önskedröm för många!

Text och illustrationer: Petra Nilsson

Foto: Dreamstime