Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bidrar näringsbrist under graviditet till typ 2-diabetes?

2014-05-21

 

provrör Foto: Lars Strandberg
Foto: Lars Strandberg

Sambandet övervikt och typ 2 diabetes är mycket starkt men hälften av alla drabbade personer söder om Sahara i Afrika och i sydöstra Asien är inte överviktiga. Varför de drabbas, trots normal kroppsvikt, ska nu ett stort danskt-svenskt forskningsprojekt undersöka.

– Vi ska studera epigenetiska förändringar, framför allt på vilket sätt en kvinnas anemi under graviditet påverkar genernas uttryck i moderkakan, säger Leif Groop, professor i endokrinologi och diabetes vd Lunds universitets Diabetescenter och en av forskarna som deltar i projektet.

Leif Groop
Leif Groop. Foto: Kennet Ruona

Epigenetik är den process som förändrar genernas uttryck, exempelvis stänger av eller slår på deras aktivitet på grund av förändringar i miljö och livsbetingelser.  Anemi som är vanligt under graviditet, framför allt i utvecklingsländer, kan ligga bakom epigenetiska förändringar.

Sparsamma gener

Idag är inte infektionssjukdomarna längre det största hotet mot folkhälsan i utvecklingsländerna utan icke-smittsamma sjukdomar, exempelvis typ 2 diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

En hypotes är att låg födelsevikt på grund av undernäring/anemi under fostertiden programmerar fostret att bli sparsamt, att spara energi. Forskarna kallar teorin för thrifty gene-hypotesen (den sparsamma genen).

Att kunna hushålla med energi är värdefullt vid hårt kroppsarbete, vid knapp tillgång på mat och vid upprepade infektioner av olika slag. Men när levnadsvillkoren förändras, när arbetet inte kräver samma fysiska ansträngning, när kaloririk, söt och fet mat finns i överflöd och när infektionerna blir färre, det vill säga när livsstilen blir allt mer västerländsk, blir sparsamma gener en nackdel. De leder bland annat till övervikt, fetma och typ 2 diabetes.

Låg födelsevikt och typ 2 diabetes

Det är känt att en kvinnas undernäring under graviditet orsakar epigenetiska förändringar hos fostret, ett exempel är från hungersnöden i Holland på grund av nazisternas ockupation under andra världskriget.

Det finns även ett känt samband mellan för låg födelsevikt och risken för typ 2 diabetes senare i livet. Till exempel har danska studier på enäggstvillingar visat att ju mindre barnet är när det föds desto större är risken för diabetes och andra icke-smittsamma folksjukdomar.

Aldrig tidigare undersökt

Frågan forskarna i projektet ställer sig är: Beror den snabba ökningen av typ 2 diabetes bland normalviktiga i fattiga länder på en epigenetisk programmering under fostertiden mot sparsamma gener.

Trots att anemi är vanligt i låginkomstländer är frågan om tillståndet såväl innan som under graviditeten påverkar fostrets epigenetisk programmering inte tidigare undersökt.

Epigenetiska förändringar

Knappt 1 900 icke-gravida kvinnor i distriktet Korogwe i nordöstra Tanzania ska rekryteras. Ur den gruppen ska 284 med anemi och 284 utan anemi följas under hela graviditeten. Kvinnornas näringstillstånd och allmänna hälsa ska kartläggas och bland fosterutvecklingen följas med ultraljud. Med blodprover undersöks anemi regelbundet.

Efter förlossningen tas prover från moderkakan och navelsträngen för analyser av epigenetiska markörer.

– Det här projektet kommer att klarlägga anemins roll före och efter graviditeten när det gäller moderkakans utveckling, fostrets tillväxt och programmering för epigenetiska förändringar, säger Leif Groop.

Text: TORD AJANKI

Artikeln är publicerad 2014-05-19 på diabetesportalen.se.