Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bodil Ivarsson: Patienter som väntar på nytt organ välinformerade

2011-02-07

Transplantationsteamen i Lund får högt betyg av sina patienter när det gäller information. Det visar en intervjustudie gjord av Bodil Ivarsson, sjuksköterska och forskare vid Avdelningen för thoraxkirurgi, Skåne universitetssjukhus och Lunds universitet. 

Patienter som hamnar på väntelistan för ett nytt organ får i samband med detta träffa ett så kallat transplantationsteam. I teamet ingår bland annat läkare, sjuksköterska, kurator och psykolog som berättar för patienterna om vad som väntar dem.  

I den aktuella studien har 21 patienter, som antingen väntar på ett nytt hjärta eller nya lungor, tillfrågats om hur de upplevde informationen. Intervjuerna genomfördes inom en månad efter det att de hamnat på väntelistan.

Information till barn och till hemsjukhus kan bli bättre

Bodil Ivarsson
Bodil Ivarsson

Resultatet visar att patienterna är väldigt nöjda med upplysningarna de fått oavsett vilket organ som ska transplanteras. Men trots det finns det områden där teamen kan bli bättre.

– Patienter med minderåriga barn upplever att det saknas informationsmaterial som är anpassade till deras barn, säger Bodil Ivarsson som under de senaste tio åren har forskat kring informationsstöd åt patienter och  närstående.

Ett annat problem som kom fram i studien är bristen på kommunikation mellan patientens hemsjukhus och SUS. Det gäller exempelvis vilket sjukhus som ska utföra vissa undersökningar inför den väntade transplantationen.  

– Det händer att det är patienten som blir informationsbärare och det är inte rätt.

Information på internet

Patienterna har också tillfrågats om de sökt information på annat håll, exempelvis Internet. I de flesta fall har det skett, men samtidigt menar patienterna att det är beskeden de fått av teamen som de har störst förtroende för.

Att informera sina patienter på ett adekvat sätt tillhör en av de svåraste uppgifterna inom vården. Det visar exempelvis statistik från patientnämnden där knappt 20 procent av anmälningarna handlar om information och bemötande.  

– Det är höga siffror och missnöjda patienter kostar mer då de ofta kräver mer vård, säger Bodil Ivarsson som i tidigare studier visat att patienter som väntar på hjärtoperation var mer nöjda med vården om de upplysts om vilka risker och komplikationer operationen innebär jämfört med patienter som inte fick samma information.

En välinformerad patient har inte heller samma behov av att själv leta information på Internet vilket minskar risken för att de tar till sig felaktiga uppgifter.  

– Mina studier tyder på att det är så, avslutar Bodil Ivarsson.  

Text: SET MATTSSON

Artikeln är tidigare publicerad i HHLK News, från Divisionen för hjärna, hjärta, lungor och kärl vid Skånes universitetssjukhus, 21 januari 2011.