Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Snabbare återhämtning vid stroke med L-DOPA

2011-11-24
illustration av nervceller
Illustration av nervceller. Bild: Dreamstime

Forskare vid laboratoriet för experimentell hjärnforskning vid Lunds universitet har upptäckt att parkinsonmedicinen L-DOPA kan förstärka hjärnans förmåga att självläka efter en stroke.

Behandlingsalternativen vid stroke är idag få. Som akut terapi existerar endast trombolys, en metod som går ut på att lösa upp blodproppen i hjärnan. Nackdelen med trombolysen är att den måste sättas in inom några timmar och få patienter hinner behandlas.

Öppnar upp möjligheter för bättre behandling av stroke

L-DOPA har tidigare rapporterats ge fördelaktiga effekter för neurologisk återhämtning i strokepatienter. Lundaforskarna har nu lyckats bevisa, i råttmodeller för stroke, att de råttor som behandlades med L-DOPA uppvisar en markant förbättrad motorik.  

I förlängningen innebär detta att det terapeutiska fönstret för strokepatienter kan utökas och en betydligt större del av de som drabbats av en stroke skulle kunna få en bättre vård. 

Hjälper nervbanorna för motorik att återskapas

Vissa nervbanor i hjärnan är särskilt viktiga för förmågan att kontrollera rörelser. L-DOPA frigör den hos parkinsonpatienter bristande signalsubstansen dopamin vilket återställer ”trafiken” i de för motoriken viktiga nervbanorna.

På samma sätt skulle L-DOPA kunna stimulera strokepatientens hjärna i den viktiga återhämtningsfasen. Om metoden visar sig effektiv innebär det att processen för att åter lära sig exempelvis att gå och att klä på sig skulle kunna gå betydligt snabbare.

En väg till nya läkemedel vid stroke

Fördelen med att använda ett godkänt och beprövat läkemedel är att det blir betydligt billigare och att vägen från laboratoriet till patienten blir väsentligt kortare.

– Användning av existerande läkemedel har den stora fördelen att kliniska tester kan minimeras och behandlingen kan fortare komma strokepatienter till godo. Vi hoppas även på att identifiera hittills okända dopamineffekter för att i framtiden utveckla mer specifika läkemedel för återhämtning vid stroke, säger Karsten Ruscher, studiens försteförfattare.

Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av stroke. Om ett godkänt och relativt billigt läkemedel kan förstärka effekterna av konventionella rehabiliteringsmetoder skulle det innebära ett stort steg framåt för behandlingen av strokepatienter.

Text: JENS PERSSON

Pressmeddelande från Lunds universitet 22 november 2011