Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Parfymämnen hinner avdunsta före allergitest

2014-10-09

Testremsor för parfymallergi som förbereds och förvaras i väntan på användning blir mindre tillförlitliga. Därmed finns risk att missa personer med kontaktallergi. Det visar en ny avhandling från Lunds universitet.

– Det finns en risk för felaktigt negativa reaktioner, och att vi därmed missar personer som har kontaktallergi mot parfymer. Med grund i studierna rekommenderar vi därför att testberedningarna färdigställs i omedelbar anslutning till att de ska användas, berättar Martin Mowitz, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet.

Den rödfärgade hudfläcken visar ett positivt användartest av en lösning innehållande oak moss absolute.
Den rödfärgade hudfläcken visar ett positivt användartest av en lösning innehållande oak moss absolute.

Kontaktallergi diagnosticeras genom ett s.k. lapptest där beredningar av de allergiframkallande ämnena placeras i testkammare som sitter på tejpremsor, och därefter fästs remsan på patientens rygg. När en tid har gått undersöks huden för eventuella reaktioner. Om patienten är allergisk för ett ämne uppkommer ett eksem i miniatyr på platsen där detta ämne suttit.

Ämnen hinner avdunsta

Det händer ofta att en patient testas för så många som 50-100 olika ämnen, och då är det vanligt att testet förbereds före besöket.

Inom ramen för avhandlingen gjordes kemiska analyser av testberedningar av parfymämnen som förvarats upplagda i testkammare under olika lång tid. Det visade sig att flera av de undersökta ämnena avdunstade ifrån testberedningarna i sådan utsträckning att resultatet av allergitesterna riskerar att påverkas.

Denna misstanke kunde bekräftas i en uppföljande studie där patienter lapptestades med beredningar av parfymämnen som dels var upplagda i testkammare sex dygn i förtid, dels i omdelbar anslutning till besöket på mottagningen. Fler reagerade för de nyupplagda testberedningarna än för de som färdigställts sex dygn tidigare. Skillnaden var statistiskt signifikant.

Parfymindustri tar fram särskilda varianter

I två av avhandlingens studier undersöktes även oak moss absolute*. Det är ett extrakt av en lav som är en vanlig parfymingrediens och som ofta orsakar kontaktallergi. Fokus var på särskilt framtagna modifierade varianter med lägre allergennivåer och som används av parfymindustrin: Hur påverkade dessa personer som redan hade allergi mot oak moss absolute? Detta undersöktes bland annat i ett användartest som efterliknade en daglig användning av en parfym innehållande oak moss absolute.

Slutsatsen blev att de modifierade varianterna inte var tillräckligt lindriga för allergiska personer, utan att de allergena egenskaperna skulle behövas minskas ytterligare.

* Kallas ibland ekmossa, trots att det är en lav. I innehållsförteckningen på kosmetiska produkter används namnet Evernia prunastri extract.

Text: BJÖRN MARTINSSON, Foto: MARTIN MOWITZ

Artikeln är tidigare publicerad som pressmeddelande från Lunds universitet, 6 oktober 2014