Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

På upptäcktsresa i HPV-virusens värld

2013-01-14

Humant papillomavirus (HPV) orsakar bl.a. livmoderhalscancer. Fortfarande finns dock mycket att lära kring hur HPV-virus fungerar och vilken roll dessa spelar vid olika sjukdomar.

Helena Faust är doktorand vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö och har nyligen disputerat på en avhandling om humant papillomavirus (HPV) samt humant polyomavirus (HPyV). Syftet med studierna har varit att med hjälp av konstgjorda s.k. pseudovirus öka kunskapen om dessa virus.

Illustration av ett virus
Illustration av ett virus. Bild: Colourbox

Kan ibland orsaka cancer

Humant papillomavirus är mest känt som orsak till livmoderhalscancer.

Men vissa HPV-virus kan också orsaka kondylom, och andra misstänks kunna ge upphov till hudcancer. HPyV orsakar den sällsynta och dödliga hudcancertypen Merkel cell carcinoma.

Det finns många olika HPV och HPyV-virus och med hjälp av modern teknik upptäckts fler efterhand. För närvarande känner man till mer än 150 HPV-virus och ett 10-tal HpyV-virus.

Skal på virus betydelsefullt

I avhandlingsarbetet undersöktes bl.a. vilken roll det omgivande proteinskalet på HPV-virus har. Ytskiktets struktur visade sig ha avgörande betydelse för virusets funktion, bl.a. när det gällde förmågan att inkorporera virusets arvsmassa.

Totalt framställdes pseudovirus för 16 olika HPV-virus eller Merkel cell polyomavirus (MCPyV) som ingår i HPyV-familjen.

– Pseudovirus är ett alternativ när det inte är möjligt att odla äkta virus. De framställs i laboratoriemiljö och egenskaperna liknar de som återfinns i det äkta viruset. Användningsområden är bl.a. livscykel- och vaccinstudier, berättar Helena Faust

Tog fram förbättrad analysmetod

Att mäta antikroppar mot olika virus kan vara besvärligt. Helena Faust har därför utvecklat och utvärderat en egen, förbättrad analysmetod som en del i forskningsarbetet.

Metoden bygger på användning av pseudovirus som binds till fluorescerande kulor märkta med olika färger. Den visade sig ge mycket information på kort tid samtidigt som den är pålitlig, enligt Helena Faust.

Merkel cell carcinoma
Infektion med Merkel cell polyomavirus (MCPyV), ökar risken för hudcancersjukdomen Merkel cell carcinoma, särskilt bland kvinnor. Sjukdomen är allvarlig, men ovanlig. Källa: Lunds universitet

I avhandlingsarbetet ingår även ett antal biobanksbaserade uppföljningsstudier.

Där framkommer bl.a. att personer, framförallt kvinnor, som infekterats med Merkel cell polyomavirus (MCPyV) har högre risk att drabbas av hudcancersjukdomen Merkel cell carcinoma även efter 30 års uppföljning.

Går det att använda dina forskningsfynd i behandlingssyfte?

– I första hand är det resultat som kan ligga till grund för fortsatt kartläggning av hur virusen och infektionerna uppträder och fungerar. Analysmetoden kan användas även i andra vetenskapliga studier, säger Helena Faust.

Text: BJÖRN MARTINSSON
Nyhet från Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet, 9 januari 2013