Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Oron stor för sex efter hjärtinfarkt

2016-06-01
Senior couple in bed asleep_dreamstime_13822577
Foto: Dreamstime

Många är rädda för att ha sex efter en hjärtinfarkt. Det visar en stor studie som genomförs vid tolv svenska sjukhus.

– Såväl patienter som anhöriga har bristande kunskap när det gäller sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt, säger Carin Alm- Roijer, forskare vid Malmö högskola.

Att drabbas av hjärtinfarkt är en skakande upplevelse, både för den drabbade och de anhöriga.

– För många patienter är det första gången i livet de blir medvetna om sin egen dödlighet, något som ofta leder till dödsångest, säger Carin Alm-Roijer.

Att återgå till vardagslivet efter infarkten tar tid. Patienten ska återhämta sig både fysiskt och psykiskt.

– Relationen och samlivet har stor betydelse för livskvaliteten. Det är därför viktigt att såväl patienten som dess partner får information och stöd när det gäller samlivet.

Kan du cykla – då kan du ha sex

En stor svensk studie, SAMMI, undersöker hur sexlivet påverkas av den första hjärtinfarkten.

– Både patienter och anhöriga är rädda för att ha sex. Patienterna är oroliga för att pulsen ska öka och att de ska bli andfådda, anhöriga för att de ska orsaka partnerns död.

En viktig orsak till oron är att de saknar kunskap om sexuell aktivitet efter en infarkt.

– Har läkaren sagt att du kan cykla, kan du också ha sex, säger Carin Alm-Roijer, som ser brister när det gäller eftervården.

– Vi är duktiga på den medicinska vården och på att informera om läkemedel och riskfaktorer, men det brister när det gäller att tala och informera om sex- och samlivet efter en hjärtinfarkt. Här behöver vårdpersonalen både utbildning och rutiner för detta.

Text: CHARLOTTE LÖNDAHL BECHMANN