Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Omfattande befolkningsstudie startar i Malmö

2012-02-01
kvinna som dricker juice
Foto: Colourbox

Den 6 februari 2012 öppnar den stora Epihealthstudien, Epidemiologi för hälsa, i Malmö. Studien ska ge svar på hur våra folksjukdomar påverkas av livsstil och gener.

EpiHealth, ett strategiskt forskningsområde i samarbete mellan Lund och Uppsala universitet, är en stor befolkningsstudie av sjukdomars orsaker och utbredning.

Sölve Elmståhl
Sölve Elmståhl

Forskningsstudien undersöker hur våra vanliga folksjukdomar uppträder i ett samspel mellan livsstilsfaktorer och gener. Exempel på sådana folksjukdomar är hjärt-kärlssjukdomar, benskörhet, cancer, demens, depression, lungsjukdomar och diabetes.

– Många av dessa sjukdomar är till viss del ärftliga och därför studerar vi inte bara miljöpåverkan och livsstilsfaktorer utan också gener för att förstå varför dessa sjukdomar uppkommer och hur vi i förlängningen kan förebygga och behandla dessa, säger Sölve Elmståhl, professor vid Lunds universitet och ansvarig för studien.

Under befolkningsstudien, som är en av de största i Sverige, kommer 300 000 invånare mellan 45-75 år att undersökas och en särskild mottagning på Bergsgatan i Malmö har inrättats för kontrollerna som deltagarna får genomgå.

Bland annat görs en hälsokontroll och deltagarna får svara på frågor om livsstil, arbetsmiljö och sjukdom. Deras prestationsförmåga mäts och genom blodprov analyserar man genetiska förutsättningar.

De flesta av deltagarna kommer att följas livet ut om de vill.

Nyhet från Medicinska fakulteten Lunds universitet, 31 januari 2012