Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Om yoga som behandlingsmetod för högt blodtryck

2016-05-30

– Vi har under åren sett att det finns ett ganska stort intresse för alternativa behandlingsmetoder för högt blodtryck, till exempel med hjälp av yoga, säger Moa Wolff, distriktsläkare vid vårdcentralen i Löddeköpinge. Men vi fick motstridiga resultat i två av våra undersökningar. Vi kan inte visa någon effekt av yogaövningarna mot högt blodtryck.

Däremot visar resultaten på en positiv utveckling av livskvalitet och självskattat välbefinnande, men om yoga hjälper för hypertoni, dvs högt blodtryck, är osäkert.

I den första studien tränade en grupp patienter med instruktör och andra gjorde kortare yogapass med hjälp av instruktioner på CD mm. I den andra studien utökades yogapassen till två om dagen, både morgon och kväll. Under flera helger, dels i början av studien, dels i slutet, kontrollerades patienternas hälsa på tre vårdcentraler.

– Dessutom gjorde jag tretton enskilda intervjuer för att studera hur de uppfattat yoga som en del av behandlingen, säger Moa. Jag fick tillfälle att sätta mig in i hur det är att leva med högt blodtryck och allt vad det innebär. Många lever med en rädsla för att drabbas av stroke eller hjärtinfarkt och känner en skam för att de har en livsstilssjukdom.

Text & film: Bertil Kjellberg

Artikeln är tidigare publicerad av Centrum för Primärvårdsforskning