Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Om konsten att odla blodstamceller från navelsträngar

2011-12-01

 

Pluripotenta blodstamceller

Foto: Dreamstime

Flera blodsjukdomar, som leukemi (blodcancer) eller vissa genetiska blodsjukdomar kan idag botas genom att man slår ut patientens egen sjuka benmärg och transplanterar med stamceller från en frisk person. Har man tur hittar man en lämplig donator bland patientens nära släktingar men om sådana saknas kan det bli problematiskt att hitta en matchande givare. Blodstamceller från navelsträngsblod kan vara ett alternativ – om de bara vore fler till antalet.

– Navelsträngsblod är en god stamcellskälla. Genom att spara och klassificera navelsträngsblod från nyfödda skulle man kunna öka utbudet av blodstamceller väsentligt och därmed öka möjligheterna att hitta lämpliga donatorer. Problemet är att mängden blodstamceller i navelsträngen är begränsad och räcker inte alltid till för att transplantera en vuxen person som är tyngre en 50-60 kg.

Det säger Stefan Karlsson, överläkare och professor vid Sektionen för molekylärmedicin och genterapi vid Lunds universitet. Han leder EU-projektet Stemexpand vars yttersta syfte är att öka tillgången på mänskliga blodstamceller. (Läs mer om stamceller i faktarutan nedan.)

Kenichi Miharada och Stefan Karlsson

Kenichi Miharada och Stefan Karlsson.

Odla i provrör

– Vår forskning går ut på att förstå vad det är för faktorer som styr blodstamcellernas förökning och förmåga att omvandlas till alla möjliga blodceller.

Den stora utmaningen i dagsläget är att hitta en metod där man kan plocka ut blodstamceller från kroppen och föröka dem på laboratoriet utan att de förlorar sin förmåga att vara stamceller, sin ”stemness” som forskarna kallar det.

Behåller stamcellsegenskaper

Kenichi Miharada, forskare i Stefan Karlssons grupp, letar efter sådana reglerande faktorer. Efter en omfattande litteraturstudie valde han ut några lämpliga kandidater som han provade på laboratoriet och har nu fått ett första napp.

Cripto är ett protein som har visat sig ha förmågan att få blodstamcellerna att behålla sin ”stemness”. Vi lyckades odla blodstamcellerna i hela två veckor på laboratoriet och därefter transplanterade vi bestrålade möss med dessa stamceller. Mössen behövde fungerande blodstamcellerna för att överleva – vilket de också gjorde, säger Kenichi Miharada.

En cocktail kan vara lösningen

Den stora utmaningen att få blodstamcellerna att föröka sig kvarstår fortfarande men att man nu har hittat en reglerande faktor som förmår dem att behålla sina stamcellsegenskaper är ett stort steg i rätt riktning.

– Jag kommer nu att fortsätta studera andra faktorer och prova olika blandningar. För kanske är det en s.k. cocktail, en blandning av olika reglerande faktorer som man ska tillsätta till blodstamcellerna för att de både ska föröka sig och samtidigt behålla sina stamcellsegenskaper.

Det är givetvis omöjligt för forskarna att säga när dessa resultat kan komma patienter till godo men Stefan Karlsson vågar sig ändå på en djärv gissning:

– Om fem år kanske vi vet ur vi ska göra för att föröka stamcellerna. Förmodligen räcker det med bara 3–5 gångers uppförökning för att det ska räcka till en vuxen patient.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ

 

Artikeln är tidigare publicerad på Medicinska fakultetens hemsida vid Lunds universitet som månadens vetenskapliga artikel november 2011