Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Olika sorters ljus ger olika spektrum

2011-06-07

Dagsljus (bild A)

solenSolens ljus är en blandning av regnbågens alla färger, men upplevs av oss som vitt ljus.

Ljus med olika färger har olika våglängd. Det violetta ljuset har kortast våglängd av det synliga ljuset och det röda ljuset längst.

Man kan också få fram vitt ljus genom att blanda ljus med några få färger. Ju fler våglängder som finns med i ljuset, desto mer likt solljus blir det.

.

Lysrör (bild B)

lågenergilampa
Lågenergilampa. Foto: Phil Parker, Flickr.

Lysrörslampor innehåller vanligtvis en blandning av grönt, blått och rött ljus.

Exempel på lysrörslampor är lågenergilampor.
.

.

.

.

 

LED-lampa (bild C)

LED-lampa
LED-lampa. Foto: Karl Baron, Flickr.

Dagens LED-lampor (lysdiodlampor) bygger oftast på blått ljus som kompletteras med gult ljus för att få fram vitt ljus.

I bild C visas ett exempel på ljusspektrumet för en av de LED-lampor som är vanliga i butikerna idag.

I de lite dyrare LED-lamporna har man kombinerat blått, grönt och rött ljus vilket ger ett vitt ljus som återger färgnyanser bättre.

.

Tidigare glödlampor

glödlampa
Glödlampa. Foto: thomasbrightbill, Flicker.

I de glödlampor som användes tidigare och som nu håller på att fasas ut, fanns alla färger med i ljuset.

I dessa glödlampor fanns lite mindre av det blå ljuset och lite mer av det gula och det röda ljuset. Deras sken upplevdes därför varmare än skenet från många lysrör och lysdiodlampor.

Detta gjorde också att de avgav värme.

Text: NINA HULT