Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ökad risk för artros även vid lätt övervikt

2010-01-04

En person som är kraftigt överviktig löper åtta gånger större risk att drabbas av artros i knäna än en person som väger normalt. Men även en lätt överviktig person löper ökad risk för denna sjukdom, som bryter ned lederna och orsakar smärta och försämrad funktion. Det visar en studie som ett forskarteam i Lund nyligen genomfört.

– Att risken var åtta gånger större hos dem som vägde mest förvånar oss inte. Det som fått oss att höja på ögonbrynen är att det även hos de lätt överviktiga fanns ökad risk att drabbas av artros i knälederna, säger Stefan Lohmander, professor i ortopedi vid Lunds universitet. ”Lätt övervikt” definieras i det här sammanhanget som 7–8 kg övervikt hos en person av normallängd.

Hittills största studien i världen

Över 28000 män och kvinnor i Malmö har ingått i studien, som spänner över 14 år. I studien deltog både normalviktiga, överviktiga och kraftigt överviktiga. Efter 14 år hade 1022 av dem fått antingen knä- eller höftledsprotes inopererad på grund av artros.

– Det här är den största studien i sitt slag i världen. Den visar också att även höftlederna påverkas: den som är kraftigt överviktig löper tre gånger så stor risk som en normalviktig att drabbas av artros i höftlederna, säger Stefan Lohmander.

Resultat från den här typen av studier kan snabbt omsättas till praxis på kliniken och komma patienten till nytta.

– Läkaren kan omedelbart informera sina patienter om risken att drabbas av artros redan vid tidig övervikt. Har patienten redan besvär kan det vara all idé att gå ner i vikt för att minska besvären. En normalviktig patient med en knäskada kan få rådet att försöka hålla rätt vikt för att inte ytterligare öka risken för artros, säger Stefan Lohmander.

Övervikt ger ökad belastning på lederna

Forskarna i artrosgruppen i Lund försöker förstå vilka orsaker som ligger bakom artros i knä- och höftleder. Några tror man sig redan känna till, som övervikt, knäskada och ärftlighet.

– De som är överviktiga har en överbelastning som knän och höfter inte klarar av. De får också ofta ett annat gångmönster än personer som väger normalt. Det innebär att musklerna inte dämpar på samma sätt som de gör hos en person som väger mindre, och då skapas en ökad lokal belastning på leden. Vi är gjorda för att röra oss, men vi måste göra det rätt – varken för lite eller för mycket belastning är bra.

Artros i knä- oc h höf tleder är ett stort problem i samhället i dag. Varje år opereras mellan 15000–20000 personer i Sverige på grund av artros, och antalet operationer lär öka i takt med att fler blir överviktiga.

– Över 30 procent av USA:s befolkning är kraftigt överviktiga i dag. Vi är inte där än, men vi kan komma dit om vi fortsätter i den riktning vi har i dag, säger Stefan Lohmander.

Stefan Lohmanders råd till den som är överviktig och vill undvika att drabbas av artros i knä- eller höftleder är kort men tydligt.

– Gå ner i vikt.

OLLE DAHLBÄCK, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund

Artikeln har tidigare publicerats i Aktuellt om vetenskap & hälsa, juni 2009.