Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Odlade celler – en genväg till nya behandlingar

2020-11-06
Bilden är en illustration av hudceller visat i tre dimensioner. Man ser både det översta cellagret uppifrån och de undre lagren från sidan. Bilden är färgad i rosa
Illustration: iStock/Benjamin Toth

I det biomedicinska laboratoriet på Malmö universitet odlar forskare celler för att bygga en modell av huden i 3D som är så verklighetsnära som möjligt. Med odlad hud kan man utvärdera hur hudcancer uppkommer utan att behöva använda djurförsök eller kliniska prover. Modellen kan också bli användbar för att studera hur coronaviruset angriper celler i luftvägarna.

Genom att framkalla hudcancer i den odlade vävnaden och studera cellernas tidiga respons, hoppas forskarna hitta nya sätt att tidigt ställa diagnos.

porträttbild Anna Gustafsson
Anna Gustafsson. Foto: Pelle Gustafsson

– Vi har lyckats skapa en modell som motsvarar det yttersta hudlagret – epidermis – som vi provocerar med olika substanser eller UV-ljus. Vi undersöker om huden förändras, samt studerar inflammatoriska svar som kan hänga ihop med cancerutveckling, berättar Anna Gustafsson, forskare i biomedicinsk laboratorievetenskap.

När huden provoceras kan hudcellerna utsöndra små molekyler, till exempel aminosyror, som kan vara unika för en förändring då hudceller transformeras till cancerceller.

Viktigt upptäcka tidigt

– Cancer är viktigt att upptäcka tidigt, innan den sprider sig. Därför studerar vi riktigt små molekyler som kan ta sig igenom huden innan cellerna egentligen utvecklats till cancerceller. I bästa fall ska vi kunna tala om ifall det kommer utvecklas till cancer eller inte, säger Anna Gustafsson.

Nu fortsätter forskarna att utveckla den odlade hudmodellen för att bygga en så komplett modell som möjligt.

– I dagsläget har vi bara två typer av hudceller i vår modell. Vi vill tillsätta fler celler. Kanske en cancercell i ett tidigt stadie, och gärna immunceller, säger Anna Gustafsson.

Cellodling även i andra projekt

I höst börjar ett projekt där flera forskargrupper samarbetar för att studera det nya coronavirusets infektionsväg på odlade luftvägsceller i en 3D-modell. Då kommer den nya kunskapen om 3D-odling väl till användning.

Anette Gjörloff Wingren. Foto: Håkan Röjder

– Genom att ta reda på hur coronavirusets bindande proteiner interagerar med och binder sig till luftvägscellernas receptorer kan vi också undersöka olika sätt att förhindra infektion, till exempel med antikroppar, säger Anette Gjörloff Wingren, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap vid Malmö universitet.

I forskarvärlden finns redan viss kunskap om hur man tror att coronaviruset kommer att mutera. I framtiden finns det planer på att odla virusproteiner enligt denna nya kunskap och förutse hur ett muterat coronavirus binder sig till cellerna. På så sätt hoppas forskarna kunna ligga steget före och utveckla skydd för kommande infektioner.

Text: HANNA SVEDERBORN

Fakta 3D-ODLING

För att forskningsresultaten ska vara jämförbara med vad som händer i kroppen vid inflammation och cancer strävar forskarna efter att ha så bra cellmodeller som möjligt. I en traditionell 2D-odling växer celler bredvid varandra i ett platt lager vilket inte representerar hur celler växer och interagerar med varandra i kroppen. När man odlar celler i en 3D-modell kan de växa i organiserade strukturer som efterliknar deras naturliga tillväxtsätt. Odlingen blir då mer lik vävnad (till exempel hud), vilket är bättre om man vill studera hur celler växer och beter sig i kroppen.