Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt test avslöjar fostrets blodgrupp

2015-06-08

Ultrasonography Analysis of a 4th Month FetusGravida kvinnor som har blodgruppen RhD-negativ riskerar att bilda antikroppar mot fostrets blod om barnet är RhD-positivt. Obehandlat kan det vara livsfarligt för barnet varför alla RhD-negativa kvinnor följs noga under graviditeten. De som föder RhD-positiva barn behandlas förebyggande i samband med förlossningen.

Nu finns ett enkelt test som tidigt i graviditeten avslöjar fostrets blodgrupp så att man även kan förebygga de immuniseringar som uppstår redan under graviditeten genom att medicinera de kvinnor som bär på ett RhD-positivt barn.

– Immuniseringen – att mamman bildar antikroppar mot barnets blod – kan ske vid blodutbyte mellan de två. Det händer framförallt vid förlossningen men kan också ske vid ett missfall vilket innebär att mamman redan bär på antikroppar vid nästa graviditet, berättar Åsa Hellberg forskare vid Laboratoriemedicin, Lunds universitet som varit delaktig i att utveckla metoder för att mäta blodstatus för gravida i Sverige.

Om barnet blir dåligt under graviditeten kan man ge blodtransfusioner via navelsträngen eller byta fostrets blod efter födseln. Det vanligaste har dock varit att behandla förebyggande för att förhindra immuniseringen genom att ge alla RhD-negativa mammor som föder ett RhD-positivt barn en spruta med läkemedel efter förlossningen.

Många fick sprutan i onödan

Åsa Hellberg_L
Åsa Hellberg

– Eftersom vi tidigare inte kunnat veta om barnet är RhD-positivt eller RhD-negativt har man i många länder för säkerhets skull behandlat alla RhD-negativa mammor med förebyggande läkemedel. Det betyder att cirka 40 procent av kvinnorna fick sprutan i onödan. Men om vi vet barnets blodgrupp i ett tidigt skede, kan vi förhindra antikroppsbildning redan under graviditeten och inte bara som idag efteråt.

Genom att ta ett vanligt blodprov av mamman kan man nu urskilja fostrets DNA i blodplasman och se om fostret är RhD-positivt eller negativt. Det betyder att endast de kvinnor som bär på ett RhD-positivt barn får profylax under graviditeten.

Region Skåne inför screening

– Från den 1 januari i år införde Region Skåne detta som screening på alla RhD-negativa kvinnor. Tidigare har vi endast gjort analysen på de kvinnor som redan bildat antikroppar men nu kan vi testa alla. Nu är det igång på alla mödravårdscentraler i Skåne, Blekinge och vi har också signaler från Halland och Kronobergs län att de är intresserade.

Gravida RhD-negativa som kommer till första inskrivningsbesöket på mödravårdscentralen i dessa regioner, får ta ett blodprovför att se om barnet är RhD-positivt.

– Förutom vinsten för kvinnorna och deras barn minskar belastningen för sjukvården. I Danmark, Holland och Finland har man redan tagit nationella beslut att testet ska göras på alla gravida RhD-negativa kvinnor och riktlinjer är på gång även i Sverige.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Foto: Colourbox (foster); Åsa Hansdotter (porträtt)