Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt projekt om mättnadshormonet CART:s påverkan på fettcellerna

2013-03-14

Personer som saknar mättnadshormonet CART blir kraftigt överviktiga. I ett nytt projekt ska man nu ta reda på exakt hur CART påverkar fettcellerna. Elin Banke forskar om cellsignalering i fettcellen och kring fettcellens normalfunktion, t ex  kring lagring och frisättning av fett från cellen och hur den tar upp glukos.

– Fettväven är ett organ som är ganska aktivt, det lagrar inte bara fett, som kan användas som näring utifall vi skulle svälta i framtiden. Vad man på senare tid upptäckt är att mycket annat pågår i fettcellerna och fettväven, att cellerna faktiskt släpper ut substanser/molekyler som kan påverka fettväven självt eller andra delar av kroppen, berättar Elin Banke.CART är ett mättnadshormon som mestadels har studerats i hjärnan, men som även finns på många andra ställen i kroppen, t ex  i bukspottkörteln, i tarmen och i bi-njurarna.

– Nu har vi även hittat det i adipocyterna (fettcellerna), säger Elin Banke.

Fettceller från råttor

Första delen av Elin Bankes projekt är en studie, som publicerades i tidskriften “Regulatory Peptides” i januari i år, om peptidhormonet CART och dess effekt på fettceller både vad gäller fettmetabolism och glukosmetabolism. Då undersökte man vad som hände när man tillsatte CART till fettceller från råttor.

I det nya projektet, som är en utveckling av det första, ska forskarna med hjälp av möss bland annat studera hur förhöjda nivåer av CART i blodet påverkar fettcellerna.

Till sin hjälp har de en normal mus och en mus vars bukspottkörtel producerar för mycket CART. Mössen får äta antingen vanlig kost eller en kost med extra högt fettinnehåll. Elin Banke ska sedan studera hur fettcellerna påverkas av de höga nivåerna CART i de två olika kosterna.

Vad påverkar CART?

Därefter ska de även studera hur själva CART-uttrycket i fettcellerna regleras.

I projektet hoppas forskarna ta reda på vad som påverkar uttrycket av CART i fettcellerna och bekräfta att CART släpps ut, eller frisätts, från fettcellerna.

– För att ta redan på om fetma och typ 2 diabetes kan påverka nivåerna av CART i fettcellerna, kommer vi att titta på fettceller både från friska djur, djur med typ 2 diabetes, men också från friska personer samt från personer som lider av typ 2 diabetes.

Hittills har CART i fett varit ett outforskat område. Detta tänker Elin Banke nu ändra på.

Text: SARA LIEDHOLM

Artikeln har tidigare publicerats på diabetesportalen.se, Lunds universitet, 4 mars 2013