Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Smärta, ett nödvändigt ont?

2016-05-03

Hur vanligt är det med långvarig smärta, och vad kan göras åt problemet? Och hur forskar man egentligen om en sådan sak som smärta?

Långvarig smärta innebär en stor påverkan på livskvaliteten för dem som är värst drabbade. Kortvarig smärta är lättare att hantera, men skulle kunna förebyggas bättre bland annat inom vården. I den här podden möter vi två forskare, Marcelo Rivano Fischer och Anna Sellgren Engskov, som arbetar med långvarig respektive kortvarig smärta.

Ur programmet:

IMG_1999
Marcel Rivano Fischer, psykolog och verksamhetschef vid Region Skåne. Foto: George Godfrey.

”Har man ont i mellan 3 och 6 månader mer eller mindre dagligen så talar vi om långvarig smärta. Då är det 30-40 procent av befolkningen som har det, även om bara en mindre andel har så stora besvär att de behöver vård.”

”Smärtsystemet har ett stort överlevnadsvärde. Priset vi betalar är att det kan vara för känsligt. Det kan bli sensitiserat, så att vissa signaler tolkas fel”.

 

Anna Sellgren
Anna Sellgren Engskov, läkare och doktorand vid Lunds universitet. Foto: Privat.

 För att framkalla smärta använder jag mig av koldioxidlaser som jag skjuter med en liten laserpistol mot hålfoten på forskningspersonerna”