Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Små partiklar risk för människors hälsa

2010-01-15
bilar
Foto: Dreamstime

– Partiklar har alltid funnits i naturen, men har ökat markant på grund av människans aktivitet. Partiklarna orsakar en stor risk för människors hälsa, med flera tusen dödsfall som följd bara i Sverige.

Det säger Kristina Jakobsson, överläkare vid arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Lund. Partiklarna i luften finns i många olika storlekar. De större kan fastna i luftrören och lungorna. De minsta är så små att de kan gå in i blodet och vissa studier pekar på att de även kan ta sig in i hjärnan.

– Forskningen har tidigare fokuserat på de stora partiklarna, men nu har vi riktat stor uppmärksamhet på de små partiklarna. Än så länge vet vi inte så mycket om hur dessa påverkar hälsan, säger Kristina Jakobsson.

Hälsoriskerna med de större partiklarna är mer kända. När vi till exempel andas in de relativt stora dieselpartiklarna ökar risken för blodproppar och hjärtinfarkt. Halten partiklar i luften är störst vid stora vägar och genomfartsleder.

– Det finns också ett tydligt samband mellan att bo nära starkt trafikerade vägar och att drabbas av sjukdomar som astma och lungcancer. Just nu pågår en studie i Skåne om det finns ett samband även mellan höga partikelhalter och stroke, säger Kristina Jakobsson.

Tusen extra dödsfall i Skåne

Studier i Skåne visar att det vid de stora trafikstråken runt om i landskapet sker en stor ökning av partiklar i samband med rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen.

– I Skåne har vi tusen extra dödsfall per år på grund av partiklar i luften, säger Kristina Jakobsson.

Hur påverkas då partikelhalterna av ett förändrat klimat? När temperaturen stiger ökar halten partiklar i luften och statistik från värmeböljor visar att de högre partikelhalterna ger en ökad dödlighet i befolkningen både i samband med värmeböljan och flera månader efter den.

Med tanke på den allt större kunskapen om hur partiklar påverkar vår hälsa, vill Kristina Jakobsson också uppmärksamma den växande användningen av nanoteknik.

– Vi bör vara vaksamma på arbetsmiljörisker i samband med framställning av nanoteknik. Forskning på hur dessa små partiklar påverkar vår hälsa pågår i Skåne just nu.

Artikeln har tidigare publicerats på Miljölänk Skåne i samband med Region Skånes seminariedag Klimat, hälsa och miljö, 6 maj 2009.