Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nytt centrum för hälsosam livsstil

2016-05-23

Vid Lunds universitet invigdes nyligen ett nytt centrum för hälsosam livsstil. Det nya ”WHO Collaborating Center” är ett samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne, Socialdepartementet och Världshälsoorganisationen WHO. Målet är att ge patienter bättre förutsättningar för en lyckad behandling via förbättrade livsstilsfaktorer, i Skåne, Sverige och globalt.

– Att behandlingen inte får önskad effekt eller att en operation måste göras om på grund av att förutsättningarna inte var optimala är tyvärr ett vanligt problem som är otroligt kostsamt för sjukvården och som orsakar patienterna mycket lidande. Vi har visat att genom att ändra på vissa livsstilsfaktorer före operation ökar chansen för en lyckad behandling avsevärt, Hanne Tønnesen, professor, överläkare och direktör för det nya centret.

Läs hela artrikeln