Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya sätt att förebygga suicid

2018-10-12

Åsa Westrin installerades som professor i psykiatri den 12 oktober 2018 vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Hur kan det komma sig att en människa försöker ta sitt liv? Hur kan suicid förhindras? Klinisk suicidforskning handlar om svåra frågor. Sedan 15 år har nära 1 500 personer årligen avlidit i suicid i Sverige och ännu fler har gjort suicidförsök. Bakom varje fall ligger ett stort mänskligt lidande, och även de anhöriga far illa. Inom dagens sjukvård görs en hel del för att motverka suicid men det kan vara väldigt svårt att uppfatta att en patient kan vara på väg mot att ta sitt liv. Vi behöver bättre förstå vad som ligger
bakom att en person blir suicidbenägen, vad som kan ha saknats i den vård som en patient fått som tagit sitt liv, och vi behöver hitta nya effektiva metoder för att förebygga suicidförsök och dödsfall i suicid. Min forskargrupp arbetar med de här frågorna på flera olika sätt.

Vi försöker ta reda på om suicidbenägna personer är mer sårbara för stress. Kanske det är så att vissa delar av hjärnan är lite satta ur spel när personen hamnar i en svår situation? Hjärnan, liksom resten av kroppen, är utrustad med självreglerande system som skyddar oss vid stress, men om dessa inte fungerar fullt ut kan det leda till negativa konsekvenser för individen såsom symptom på depression och livsleda. Vissa personer kan då hamna i en suicidal kris och försöka ta sitt liv.

Jag och mina medarbetare undersöker metoder och behandlingar som bättre kan fånga upp patientens sårbarhet och risk att hamna i en ny suicidal kris. Vi undersöker även om personer som försöker ta sitt liv ibland inte svarar på läkemedel mot psykisk sjukdom på samma sätt som andra. Vad kan det då bero på? Dessutom undersöker jag, tillsammans med forskare över hela Sverige, vilken vård personer som tagit sitt liv i Sverige sökt och fått innan de tog sitt liv. Detta kan hjälpa oss att bättre förstå vad som saknas inom sjukvården.

Text: Åsa Westrin

Från broschyren: ”Professorsinstallation 12 oktober 2018″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona