Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön stödjer koppling mellan bröstcancer och sköld­kör­tel­hor­mon

2014-03-03

Teorin om ett samband mellan sköldkörtelhormon och bröstcancer stöds av en ny avhandling med fördjupade studier från Lunds universitet.

Tidigare forskningsstudier har framför allt genomförts på kvinnor som redan drabbats av bröstcancer. Med ambitionen att ytterligare klargöra vilken betydelse blodnivån av sköldkörtelhormon har för utvecklandet av bröstcancer har doktoranden Ada Tosovic därför följt ett stort antal från början friska kvinnor över tid.

Totalt närmare 3 900 kvinnor undersöktes avseende sköldkörtelhormoner. Genom att länka individerna till cancerregistret har det gått att följa vilka som utvecklade cancer och samtidigt undersöka nivån av sköldkörtelhormoner redan före insjuknandet. Dessa data kunde dessutom jämföras med motsvarande från kvinnor som ej utvecklade cancer.

Sammantaget visar avhandlingen statistiskt signifikanta samband mellan högre blodnivåer av sköldkörtelhormon (för de båda hormontyperna totalt T3 och fritt T4) och ökad risk för kvinnor att utveckla bröstcancer. Vad gäller totalt T3 har det också påvisats statistiskt signifikanta samband mellan högre blodnivåer och en ökad risk att utveckla bröstcancer med prognostiskt ogynnsamma egenskaper och en ökad risk för död i bröstcancer.

Underlaget till avhandlingen utgörs av de båda befolkningsstudierna Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer.

Text och foto: BJÖRN MARTINSSON 

Texten är tidigare publicerad av Lunds universitet 27 februari 2014