Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön om mikroglia, hjärnans renhållningsarbetare

2013-04-30
Mikroglia och nervceller
Mikroglia (färgade grönt) och nervceller (rött) i hjärnan hos en råtta. Bild: Wikimedia Commons, Gerry Shaw

Det centrala nervsystemets renhållningsarbetare, mikrogliaceller, spelar en viktig roll i skyddandet av hjärnan mot sjukdomar och skador. En forskargrupp i Lund har nu utvecklat en metod som gör det möjligt att på nära håll följa dessa stödjecellers beteende.

Ny kunskap om mikrogliacellers specifika roll kan öppna dörren för viktig forskning inom flera olika hjärnsjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom och stroke.

– Exakt hur mikrogliacellerna arbetar vet vi inom forskningen väldigt lite om idag. Samtidigt finns det en stor nyfikenhet och ett stort hopp inom hjärnforskningen att en ökad förståelse av mikroglia ska kunna leda till helt nya strategier för läkemedelsutveckling vid olika hjärnsjukdomar säger Johan Jakobsson, forskargruppschef för avdelningen för molekylär neurogenetik.

Kan följa mikrogliacellerna i hjärnan

Upptäckten består i att forskarna lyckats identifiera en avvikelse i mikrogliacellernas uppbyggnad, vilket gör det möjligt att synliggöra dem och studera deras beteende.

Genom att föra in ett självlysande protein som styrs av en mikroskopisk molekyl, mikroRNA-9, kan forskarna nu skilja ut och följa mikrogliacellernas funktion över tid, i hjärnan på råttor och möss.

Snabbt framme vid en skada

Det har länge varit känt att mikroglia utgör immunförsvarets första bastion vid sjukdomar i hjärnan. De förflyttar sig snabbt mot det drabbade området i hjärnan och frisätter en arsenal av molekyler som skyddar nervcellerna och städar undan skadad vävnad.

Ny forskning tyder dessutom på att mikroglia inte bara agerar väktare åt nervcellerna utan också spelar en viktig roll för deras grundläggande funktion.

Mikroglia viktig roll vid stroke och parkinson?

– Det här är ett par steg framåt i teknikutvecklingen. Nu kan vi titta på mikroglia på ett sätt som alls inte varit möjligt tidigare. Vad vi hoppas kunna göra nu är att använda den här tekniken för att tillsammans med våra forskarkollegor i Lund studera de här cellernas roll i olika sjukdomsmodeller, till exempel parkinson och stroke, där mikroglia tros spela en viktig roll, förklarar Johan Jakobsson.

Text: JENS PERSSON

Nyhet från Lunds universitet, 24 april 2013