Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön om dödlighet vid schizofreni

2013-01-22
människor på en gata
Foto: Colourbox

En ny studie från Centrum för primärvårdsforskning vid Region Skåne och Lunds Universitet visar att män och kvinnor med schizofreni dör i genomsnitt 15 respektive 12 år tidigare än de som inte har sjukdomen. Studien har gjorts i samarbete med Stanford University i USA.

De faktiska orsakerna till att personer med schizofreni dör i förtid har hittills varit okänd, men diskuterats de senaste åren. Den aktuella forskningsrapport som nu publicerats visar att personer med schizofreni har en ökad dödlighet i två av de stora folksjukdomarna.

Färre fick diagnos

I studien följdes drygt 6 miljoner individer mellan 2003-2009, varav 8277 med schizofreni, genom att analysera de svenska befolknings- och hälsoregistren.

Resultaten visar att personer med schizofreni sökte sjukvård mer än dubbelt så ofta som personer utan schizofreni, men de blev inte oftare diagnosticerade med kranskärlssjukdom eller cancer.

Kranskärlssjukdom och cancer

– Samtidigt såg vi ett motsatt mönster för dödlighet i dessa sjukdomar. Det är uppenbart att sjukvården missar i diagnosticeringen av kranskärlssjukdom och cancer hos dessa patienter, säger Jan Sundquist, distriktsläkare och professor vid Centrum för Primärvårdsforskning i Malmö, Lunds universitet.

Kvinnor med schizofreni hade en 3,3 gånger ökad risk för att dö i kranskärlssjukdom och män hade en 2,2 gånger ökad risk. Kvinnor med schizofreni hade en 1,7 gånger ökad risk att dö i cancer medan män hade en 1,4 gånger så hög risk att dö i cancer jämfört med personer utan sjukdomen.

Endast 26,3 % av de män som dog i kranskärlssjukdom var diagnostiserade innan de avled i sin kranskärlssjukdom jämfört med 43,7 % av de män som inte hade schizofreni.

Förebygga sjukdom

– Det är orimligt att en så pass utsatt grupp som dessutom har en dokumenterat stor kontaktyta med sjukvården dör en förtidig död i t ex kranskärlssjukdom och cancer, sjukdomar som borde kunna förebyggas, säger distriktsläkare och professor Jan Sundquist vid Centrum för primärvårdsforskning i Malmö. Betydligt mera diagnostiska och preventiva insatser borde kunna ägnas denna utsatta grupp i befolkningen.

Text: BERTIL KJELLBERG

Pressmeddelande från Lunds universitet 21 januari 2013