Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya rön i kampen mot farliga åder­förkalk­nings­plack

2013-11-21

Genom att hämma bildningen av särskilda fetter, s.k. lipider, kan det finnas möjlighet att minska risken för att åderförkalkningsplack ska brista och ge upphov till blodproppar.

Blodpropparna riskerar att uppstå när åderförkalkningsplack i blodkärlen brister. Placken bildas i blodkärlens väggar och kan liknas vid en växande sårskorpa, fylld av fetter och celler. Placken växer och riskerar så småningom att brista, vilket kan leda till en blodpropp eftersom blodet omedelbart levrar sig när placken spricker.

Plack med hög risk att spricka

Avhandlingsarbetet är inriktat på vulnerabla plack (sårbara plack), dvs. plack med hög risk att spricka. Åderförkalkningsplack från halspulsådern och blod från samma patientgrupp studerades med fokus på att öka kunskaperna om vad som leder fram till bildandet av vulnerabla plack. Syftet var även att försöka ta reda på hur plackens biologiska komposition återspeglas i blodet.

Utvecklandet av inflammation i kärlväggen och vissa typer av fetter, s.k. lipider, undersöktes utifrån antagandet att olika grupper av lipider kan spela en viktig roll vid tillkomsten av vulnerabla plack.

Inflammation och fetter bidrar

Resultaten visade att inflammationen var en viktig bidragande faktor till uppkomst av vulnerabla plack och att två grupper av lipider, lysofosfatidylkoliner och glykosfingolipider, sannolikt bidrar till processen genom att starta en inflammatorisk reaktion i kärlväggen. Att hämma eller blockera kombinationen av lipidgrupperna skulle därför kunna vara ett effektivt sätt att minska den skadliga inflammationen i kärlväggen.

I avhandlingen identifieras även markörer för kärlväggsinflammation i blodet.

Studierna bygger på blod- och vävnadsprover från patienter på Skånes universitetssjukhus.

Text: BJÖRN MARTINSSON; Foto: privat

Texten är tidigare publicerad av Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, 14 november 2013