Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya professorer vid Medicinska fakulteten

2013-03-15
Lunds universitet
Universitetshuset, Lund. Foto: Mikael Risedal

Professorer vid Medicinska fakulteten Lunds universitet som installeras den 15 mars 2013 är: