Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2014

2014-10-20
Universitetshuset i Lund
Universitetshuset i Lund. Foto: Mikael Risedal

Professorer vid Medicinska fakulteten Lunds universitet som installeras den 17 oktober 2014 är: