Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya professorer vid Medicinska fakulteten ht 2013

2013-09-09
universitetshuset i Lund
Universitetshuset, Lund. Foto: Mikael Risedal

Professorer vid Medicinska fakulteten Lunds universitet som installeras den 6 september 2013 är: