Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya professorer berättar själva om sin forskning

2012-09-24

Universitetshuset i Lund

Den 7 september 2012 installerades nya professorer vid Lunds universitet. Här kan du läsa de texter som professorerna inom de medicinska området har skrivit inför installationen.

illustration av celler Mattias Belting: Cellers kommunikation och cancer
röda blodkroppar Erik Berntorp: Blödarsjuka – på väg mot bot
nervcell Nils Danielsen: Att lyssna och prata med nervsystemet
bukspottkörtel Lena Eliasson: Betacellens utsöndring av insulin
embryo bananfluga Udo Häcker: Cellers kommunikation och beteende
öga Malin Malmsjö: Cirkulationssystemet ger livskraft
virus Patrik Medstrand: Samspel mellan virus och värd
ultraljud Kjell Salvesen: Ultraljud i graviditet