Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya professorer berättar om sin forskning

2014-03-28

Lunds universitet

Den 14 mars 2014 installerades 11 nya professor vid Lunds universitet och två av dem tillhör medicinska fakulteten, Jonas Björk och Aleksander Giwercman. Här skriver de och professorn i medicinsk strålningsfysik, Christer Ceberg, kort om sin forskning.

Manlig infertilitet – ett glömt område

Manlig infertilitet – ett glömt områdeSom en fortsättning av mitt disputationsarbete, som handlade om testikelcancer, har jag utvidgat mitt forskningsområde till att också innefatta manlig infertilitet och dess konsekvenser för det allmänna hälsotillståndet. Läs artikeln

Metodproblem i epidemiologisk forskning

Jonas Björk. Foto: Kennet RuonaVi som forskar inom epidemiologi försöker att förstå varför vissa befolkningsgrupper löper större risk att drabbas av sjukdom än andra. Riskfaktorer som studeras kan vara kopplade till annan sjuklighet, livsstil, t.ex. kost, motion eller rökvanor, eller till den yttre miljön. Men också sociala faktorer och individuell känslighet kopplade till det genetiska arvet studeras inom epidemiologin. Läs artikeln

Strålningsfysik för en friskare framtid

Strålningsfysik för en friskare framtidCancer är en av vår tids stora folksjukdomar. Var tredje person i västvärlden drabbas, och antalet nya fall per år ökar stadigt. Med bättre diagnostik och effektivare behandling ökar chansen att bli botad, men sjukdomens mångfald och cancertumörernas varierande sammansättning kräver flera alternativa angreppssätt. Läs artikeln