Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya möjligheter att oskadliggöra cancertumörer

2012-04-18

En ny forskningsupptäckt visar på möjligheter att oskadliggöra cancertumörer utan att påverka kroppens övriga celler och vävnader. Bland sjukdomarna som berörs finns bl.a. bröst-, lung- och tjocktarmscancer.

Många av de vanligaste cellgifterna som används mot cancer kan ge omfattande biverkningar eftersom de inte bara träffar celler i cancertumören utan även påverkar kroppens övriga celler.

Bara tumörceller dör

Forskarna vid Lunds universitet har nu funnit ett samband mellan två proteiner som på olika vis styr celldelningen och cancertumörers möjligheter att utvecklas. Retinoblastoma-protein (RB1) motverkar celldelning, och proteinet saknas i de flesta typer av cancertumörer. De nya resultaten visar att avsaknaden leder till förhöjda värden av ett annat protein, gamma-tubulin, som i höga nivåer gynnar utveckling av cancertumör. Men om gamma-tubulinet blockeras dör tumörcellerna, samtidigt som de friska cellerna överlever.

Nu letar forskarna efter substanser som kan stoppa gamma-tubulinets påverkan på celldelningen. Det kan bli grunden till ett nytt läkemedel som fungerar på flera olika cancertyper, och risken för biverkningar är liten ifall substansen träffar rätt. Detta eftersom det bara är tumörcellerna som dör.

Inledande prövningar om 5-6 år

– Jag bedömer chanserna att hitta en grund till ett läkemedel som goda, bl.a eftersom det redan finns substanser som hämmar ”kusiner” till gamma-tubulin, säger Maria Alvarado-Kristensson, forskare vid Lunds universitet, som tror att det under gynnsamma omständigheter kan finnas ett läkemedel för inledande prövningar på patient, s.k. fas 1-prövning, om 5-6 år.

Berör flera vanliga cancersjukdomar

I studien har kroppsvävnader och arvsmassa från patienter med flera olika cancersjukdomar undersökts: bröstcancer, urinblåsecancer, småcellig lungcancer, tjocktarmscancer och ögoncancer. De båda proteinerna visade sig spela en viktig roll i samtliga dessa sjukdomar, och proteinet finns även i ett flertal andra cancersjukdomars tumörer.

– Det är spännande med ett forskningsfynd som har betydelse för flera vanligt förekommande cancersjukdomar. Det innebär att många patienter berörs ifall vi lyckas i det fortsatta arbetet, säger Maria Alvarado Kristensson.

Sökandet efter verkningsfulla substanser sker genom screening av ett stort antal ämnen, både naturliga och syntetiska.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Texten är tidigare publicerad som pressmeddelande från Lunds universitet, 17 april 2012.

Mikroskopibild, tarmcancer: Dreamstime