Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya kunskaper kan öka chansen att bli förälder

2017-03-16

Att kvinnor och män har problem att skaffa barn är ett ökande problem samtidigt som det fortfarande finns stora kunskapsluckor inom fertilitet och reproduktion. Mer kunskap kan bland annat användas till att åstadkomma en mer individanpassad fertilitetsbehandling. En ny avhandling från Lunds universitet fokuserar på dessa frågor.

Vad som styr den hormonella regleringen av kvinnors och mäns reproduktionsförmåga är endast delvis känt. Det är dock sedan tidigare klarlagt att follikelstimulerande hormon (FSH) spelar en viktig roll för både ägg- och spermieutveckling.

I en ny avhandling har Ida Lindgren därför fokuserat på olika varianter av receptorn för FSH och dess betydelse för möjligheten att bli förälder.  FSH-receptorn är nämligen inte identisk hos alla, utan vi är som individer bärare av olika varianter.

Ida Lindgren, doktor i medicinsk vetenskap vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet och huvudhandledare Yvonne Lundberg Giwercman.

Både patienter och normalbefolkning underlag till studier

I studien undersöktes mer än 600 kvinnor som genomgått IVF-behandling (konstgjord befruktning) vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Vidare analyserades delar av reproduktionsfunktionen hos drygt 300 män ur normalbefolkningen i Sverige.

Resultaten visar bland annat att förhållandet mellan olika varianter av FSH-receptorn i kombination med receptorn för luteiniserande hormon1 kan ha betydelse för fertiliteten. Av betydelse är då även aminosyran serin2 som är knuten till receptorerna.

Fler studier nödvändiga

Effekten av serin kan dessutom vara olika beroende på kön. Bland kvinnorna, som genomgått assisterad befruktning, fanns det en ökad chans att få barn, fyra gånger högre, om de var bärare av serin i en viss dubbel uppsättning.

Hos män noterades under vissa förutsättningar det motsatta förhållandet. Män som var bärare av serin enligt ett särskilt mönster hade lägre testosteron, lägre spermiekoncentration och mindre testiklar vilket i sin tur är förknippat med sämre fertilitet.

Eftersom regleringen av hormoner är komplex och påverkas av många gener bör resultaten utvärderas i fler vetenskapliga studier, enligt Ida Lindgren som försvarade avhandlingen vid ett seminarium den 10 mars 2017.

Text och forskarfoto: BJÖRN MARTINSSON

Foto gravid mage: Dreamstime