Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nya diabetiker välkomnas i unik studie

2014-09-24

Bor du i Skåne och har insjuknat i diabetes under det senaste året, kan du vara med i unik satsning för att förbättra vården för personer med diabetes. Drygt 10 000 personer deltar redan i ANDIS (Alla Nya diabetiker I Skåne), men forskarna vill ha in fler.

Forskningsprojektet drivs av Lunds universitet och Region Skåne och omfattar alla vårdcentraler och sjukhus i Skåne. Projektet startade 2008 och omfattar nu över 10 000 deltagare. Alla som insjuknar i diabetes är fortsatt välkomna att vara med I studien.

Allt som krävs är att man lämnar ett blodprov och svarar på några frågor.

Revolutionerar behandlingen

– Jag tror att ANDIS kommer att revolutionera behandlingen vid diabetes, inte bara i Sverige utan i hela världen, säger professor Leif Groop, initiativtagare till studien. De flesta som studerar diabetes undersöker typ 1, typ 2 eller barn, men ingen har försökt att undersöka helheten, och det är där som ANDIS-projektet är nytt och unikt.

– Genom att ställa bättre diagnoser, kan vi ge bättre vård och mer skräddarsydd behandling för personer med diabetes vilket vi tror kommer att ge ökad livskvalitet eftersom det kommer att ge minskad risk för komplikationer, säger Anders Rosengren, medicinskt ansvarig i studien.

– ANDIS är ett jättespännande projekt i Region Skåne. Det är önskvärt att alla är med och anmäler sina nyinsjuknade patienter till ANDIS, för att ha en bra grund för utveckling av vården för diabetiker, Rita Jedlert, Region Skåne.

Komplex sjukdom

Diabetes är en komplex sjukdom. Ungefär var femte patient uppfyller inte kriterierna för de gängse typerna för diabetes och har någon bland- eller mellanform.

– Om vi med en bättre diagnostik bättre kan beskriva sjukdomen får vi också bättre kunskap om hur den ska behandlas. Min förhoppning är att det här kommer att hjälpa alla som deltar i ANDIS, och alla andra patienter i världen som har samma underform av diabetes, avslutar Leif Groop.

 Text: SARA LIEDHOLM

Texten är tidigare publicerad på Diabetesportalen, 24 september 2014