Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny teknik lockar till lek för barn med funktionshinder

2013-09-18
barn och mobil
Foto: Colourbox

Forskare vid Certec arbetar tillsammans med barn och föräldrar i projektet BONUS för att via ny teknik locka barn med nedsatt syn- och rörelseförmåga till lek och aktiviteter utomhus. Spel som via en vanlig smartphone även kan underlätta och göra en inlärningsprocess både snabbare och roligare.

BONUS är ett projekt som arbetar nära användarna för att ta fram roliga spel för barn med funktionsnedsättning som t.ex. nedsatt syn eller rörelseförmåga. De är också tänkta för barn utan funktionsnedsättning. Spelen ska vara lättillgängliga och kunna användas i en vanlig smartphone.

̶  Målet är att uppmuntra till, och göra det roligt att komma ut och vara aktiv via tekniska lösningar, säger docent Charlotte Magnusson som arbetar med projektet BONUS tillsammans med bl.a. Delphine Szymczak som är doktorand vid Certec, LTH. Båda forskar vid Institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet.

Hjälpmedel vid inlärning

Ett av målen är att skapa spel som kan användas som hjälpmedel när barnen ska lära sig eller öva på vissa speciella saker som behövs p.g.a. deras funktionsnedsättning. Det kan vara allt ifrån att man bara behöver vara ute och röra på sig mer till att man behöver öva på att gå med vit käpp.

̶  Eftersom vi jobbar nära användarna och de har ganska olika behov måste spelen också kunna anpassas individuellt, säger Charlotte Magnusson.

Delphine Szymczak
Delphine Szymczak visar hur man kan sätta en enhet som är kopplad till smartphonen på en keps eller på benet. Detta gör att du t ex kan hitta rätt riktning genom att bara vrida på huvudet eller kroppen utan att vara beroende av båda händerna. Det kan vara bra om personen sitter i rullstol eller av någon annan anledning behöver ha båda sina händer fria. Foto: Amelie Nordh

Samarbete med barn, föräldrar och vårdpersonal

I projektet BONUS tar man hjälp av både barn och föräldrar för att hitta bra övningar som fungerar. Just nu arbetar forskarna med att träffa de framtida användarna, barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar, för att bolla idéer och diskutera spelförslag.

̶  Nu är vi igång och har träffat några härliga barn med mycket åsikter, säger Charlotte Magnusson och ler.

HaptiMap
Test av en av apparna som togs fram i projektet HaptiMap. Foto: Institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet.

Man arbetar än så länge bara i små grupper eftersom det är en tidskrävande process. Senare i höst kommer forskarna i BONUS att hålla i spelworkshoppar där man kan komma med idéer eller provspela framtagna prototyper av spel.

̶  Barnen är ju de som ska använda spelen och det är viktigt att veta vad de tycker är roligt och låta dem testa lite olika saker, säger Charlotte Magnusson.

BONUS samarbetar också med sjukgymnasten Eva Nordmark för att övningarna i spelen ska bli rätt och inte skada. Hon är forskare och docent vid Lunds universitet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle.

Spel hjälper synskadade att träna med vit käpp

De spel som tas fram är ofta platsbaserade via GPS:en i smartphonen, och kan gå ut på att man t.ex. ska gå en förbestämd bana eller leta efter virtuella saker i ett område. Spelen kan också gå ut på att man t.ex. ska härma ett rörelsemönster eller gå och balansera något.

̶  Det finns många möjligheter, jag har en hel lista med idéer, säger Charlotte Magnusson.

Forskarna i BONUS har tidigare tagit fram ett spel som heter Blindfarm som en del av projektet NiviNavi. Spelet går ut på att man ska hjälpa bonden att hitta de djur som sprungit bort.

I spelet behöver man inte kunna se skärmen på sin smartphone för att veta att man är på rätt väg. Genom vibrationer eller ljud leds personen i rätt riktning genom att utnyttja GPS-funktionen och accelerometern i smartphonen.

Vibrationen sätts bara på om du går i rätt riktning och när du närmar dig ditt mål vibrerar den oftare.

Charlotte Magnusson
Charlotte Magnusson visar spelet Blindfarm. Foto:Nina Nordh

Fortfarande på idéstadiet

Just nu arbetar BONUS fortfarande på idéstadiet men målet är att senare i projektet utveckla några prototyper.

̶  Det är lite svårt med spel, eftersom det är svårt att utvärdera dem utan att spela dem. Man vet inte om något är kul innan man har spelat spelet och då måste man ha kommit ganska långt i processen, säger Charlotte Magnusson.

Några idéer till framtida spel är bl.a. virtuell brännboll och kurragömma.

̶  En förälder kom på idén med virtuell brännboll eftersom barnet inte kunde vara med när alla de andra barnen spelade brännboll. I den virtuella brännbollen skulle man inte behöva träffa bollen exakt utan bara ha den rätta svingen när man håller i mobilen eller en enhet kopplad till smartphonen. Då kan man springa en ”homerun” i sin egen takt, säger Charlotte Magnusson.

Kurragömma har kanske tidigare varit svårt att vara med på för barn med nedsatt syn. Med ett spel där den som gömmer sig registrerar sin position och letaren som blir hjälpt till var den här personen gömmer sig med hjälp av vibrationer eller liknande i mobilen, som i Blindfarm, skulle helt nya möjligheter kunna skapas. Både för barnet med nedsatt syn men även för barnets kompisar med en normal syn eftersom det skapar en helt ny rolig lek som de kan leka tillsammans.

Den leken skulle man också kunna leka med ögonbindel och detta kan göra att barnen får en större förståelse för hur det är att inte se och hur svårt det är att förlita sig på andra sinnen än synen som t.ex. känseln.

Idéerna är många och till våren vet vi vilka prototyper som forskarna har valt ut att jobba vidare med. Förhoppningsvis kan projektet leda till många roliga spel och lekar för alla barn.

Den 23 oktober 2013 har Certec en informationsdag då de visar upp den senaste forskningen, bl.a. projektet BONUS.

Text: AMELIE NORDH