Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Studie utreder återfall i bröstcancer

2016-01-20

En grupp bröstcancerforskare i Lund, Uppsala och Stockholm har tillsammans dragit igång en studie som har för avsikt att kunna urskilja om ett lokalt återfall i bröstet är ett lokalrecidiv, det vill säga en spridning från ursprungstumören, eller en helt ny bröstcancer. Studien är ett av de nationella projekt som får stöd av Science for Life Laboratory (SciLifeLab).

martin_sjoestroem_och_maarten_fernoe_large
Martin Sjöström och Mårten Fernö är två av forskarna i en ny studie som ska utreda återfall i bröstcancer. Bild: Olle Dahlbäck

– Det kan vara viktigt i kliniken att kunna skilja mellan ett lokalrecidiv och en ny cancer, då vi tror att ett lokalrecidiv är farligare än en ny tumör i bröstet. Man har visat att en av fyra patienter med ett lokalt återfall senare utvecklar spridd bröstcancer och avlider i sjukdomen, säger Mårten Fernö, professor i experimentell onkologi och cancerforskare vid Lunds universitet. Han vill i sammanhanget dock understryka att cirka 80 procent av alla patienter som får en bröstcancerdiagnos idag blir friska efter behandling.

Dagens cancerforskare har stort fokus på så kallad skräddarsydd behandling. I grunden innebär den att varje individ som insjuknar i cancer ska få den behandling som är bäst för just den patienten.

– Ju mer vi vet om tumören, desto bättre kan vi anpassa behandlingen.

Vill jämföra olika tumörer

I den nystartade studien har forskarna kommit så långt att man samlat in tumörprover från 44 bröstcancerpatienter, som alla fått återfall i sin sjukdom i det opererade bröstet. Man har från samtliga patienter prov från såväl primärtumören som från det lokala återfallet, och dessutom normal bröstvävnad från några patienter. Med hjälp av den senaste tekniken på området ska forskarna nu detaljstudera hela arvsmassan hos cancercellerna, så kallat helgenomsekvensering, i de över 100 proverna för att försöka skilja ett lokalrecidiv från en ny primärtumör.

– Det är huvudsyftet med studien, men vi ska även jämföra de patienter som fått strålbehandling med de som inte fått, för att se vilka förändringar det finns hos de som fått strålbehandling men ändå fått lokalt återfall i sin cancer. Vad det är som gör tumörerna resistenta för strålning, säger Martin Sjöström, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund.

Hur påverkar strålbehandling

Av de 44 patienterna i studien har cirka 30 fått strålbehandling.

– Vi hoppas kunna få viktig information om hur strålbehandlingen påverkat cancercellernas DNA. Vilka mutationer eller genförändringar det finns i arvsmassan jämfört med prover från de patienter som inte fått någon strålbehandling.

Analyser i studierna kommer att göras under våren och forskarna räknar med att projektet slutförs redan i slutet av året.

– Vi har tryckt på gaspedalen och faller den här pilotstudien väl ut kommer vi att gå vidare med en större studie, där vi hoppas få fram resultat som så småningom kan komma till klinisk nytta, säger Mårten Fernö.

Text: OLLE DAHLBÄCK

En nyhet från medicinska fakulteten vid Lunds universitet