Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny roll för enzymer vid Parkinsons och Alzheimers

2011-03-11
PET-bild av en hjärna hos en patient med Alzheimers sjukdom till vänster och en frisk hjärna till höger
PET-bild av en hjärna hos en patient med Alzheimers sjukdom till vänster och en frisk hjärna till höger. Bild: Wikimedia Commons

Neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons kan delvis bero på inflammation i hjärnan. Forskare vid Karolinska Institutet, universitetet i Sevilla och Lunds universitet visar nu att en välkänd familj av enzymer kan hindra inflammationen och utgöra ett potentiellt nytt mål för läkemedel.

Forskningsresultaten har publicerats i den ansedda vetenskapstidskriften Nature. 

Forskningsresultaten visar att hjärnans mikrogliaceller, immunceller i nervsystemet, spelar en viktig roll i neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons sjukdom. När dessa celler överaktiveras kan det leda till inflammation med följden att nervceller dör. 

Genom att hindra mikrogliacellerna från att aktiveras kan inflammationen motverkas. Detta görs genom att blockera de enzymer, kaspaser, som forskarna visat styr mikrogliacellernas aktivering, 

– Vi har brutit ny mark i den vetenskapliga världen genom att visa på en helt ny egenskap hos de här enzymerna, vilket öppnat upp ett nytt forskningsområde. Upptäckten kompletterar de fynd som låg till grund för nobelpriset 2002, som förklarar kaspasers roll i programmerad celldöd. Den här familjen av enzymer visar sig nu även ha en viktig funktion i aktiveringen av skadliga inflammationer i hjärnan, en upptäckt som kan leda till nya terapier för neuroprotektion i ett antal hjärnsjukdomar, säger Miguel Burguillos och fortsätter; 

– Sambandet mellan kaspaser och celldöd har varit en dogm i den vetenskapliga världen, och detta är naturligtvis fortfarande sant. Men vad vi har visat är att aktiveringen av vissa kaspaser inte längre är oåterkalleligt länkade bara till celldöd, utan också till inflammation. Om vi kunde kontrollera den överaktivering av inflammationer som sker i Parkinsons och Alzheimers skulle vi kunna begränsa oönskad inflammation och på så sätt hjälpa hjärnceller överleva. 

Nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 11 mars 2011