Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika

2014-09-18
skolbarn
Foto: Colourbox

Varför blir barn sjuka i luftvägsinfektioner? Varför är en del bakterier så seglivade?

Går det att förbättra effekten av kända antibiotika genom att tillsätta andra ämnen?

Lunds universitet förstärker forskningen och undervisningen inom infektionsmedicin genom Anders Håkansson från University at Buffalo, New York i USA. Nyligen tillträdde han en nyinrättad professur vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö.

Anders Håkansson.

Klinisk koppling viktig

Han forskar kring luftvägsinfektioner med experimentell inriktning. Men det är i hög grad närheten till klinisk forskning och patientverksamhet som lockar hem Anders Håkansson efter femton år i USA.

– Min forskning inrymmer ofta kliniska frågeställningar och mål. Nu får jag väldigt nära till klinikerna vid Skånes universitetssjukhus eftersom vi finns sida vid sida i Malmö. I Buffalo saknades närheten och det var därför mer omständligt, berättar Anders Håkansson.

Karriären började med läkarlinjen vid Lunds universitet i början på 1990-talet. Därefter anslöt sig Anders Håkansson till Catharina Svanborgs forskargrupp i Lund där han upptäckte HAMLET, ett bröstmjölkprotein med antibakteriella egenskaper som därefter rönt stor uppmärksamhet inom forskarvärlden. HAMLET var också ämnet för hans doktorsavhandling (som 1999 prisades med Oscar II-stipendiet).

Bakterier överlever i biofilm

Forskningen kring HAMLET bedrivs numera parallellt av Anders Håkansson och Catharina Svanborg med olika inriktning. Håkansson fokuserar på om HAMLET på grund av sina antibakteriella egenskaper kan fungera som ett antibiotikum vid t.ex. luftvägsinfektioner.

– Jag undersöker även om det går att förstärka effekten av antibiotika genom tillsats av en annan komponent, ett s.k. adjuvans.  HAMLET är en av flera bitar i detta pussel, förklarar Anders Håkansson.

De grundläggande orsaker som kan förklara bakteriers aggressivitet men som vi ännu inte känner till är ett annat forskningsområde.

Hit hör hur s.k. biofilmer växer på olika föremål som vi handskas med dagligen, och hur biofilmen kan bidra till att göra bakterierna mer livskraftiga.

Forskarsamarbeten

Lunds universitet har redan en framgångsrik infektionsforskning, inom både grundforskning och klinik. Vilka möjligheter ser du kring det?

– Jag tror att jag passar in i mixen och att vi kan ha ett bra utbyte. Jag planerar samarbeten med flera forskare, bl.a. Kristian Riesbeck och Anna Blom. Jag hoppas kunna dela med mig av de samarbeten och nätverk som jag byggt upp i USA, och min egen forskning såklart.

Som ett första steg i att bygga upp en ny forskargrupp i Sverige har doktoranden Yashuan Chao följt med på resan över Atlanten. Hon kommer från forskargruppen i Buffalo. Ytterligare en doktorand rekryteras inom kort.

Från och med 2015 undervisar Anders Håkansson även på läkarutbildningens termin fyra i Malmö.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Nyhet från Medicinska fakulteten, Lunds universitet, 16 september 2014