Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny metod upptäcker HPV-infektioner som kan leda till cellförändringar

2016-12-02
Human papillomavirus (HPV) is a DNA virus from the papillomavirus family that is capable of infecting humans
Illustration: iStock_iLexx

Alla kvinnor mellan 23 och 65 år kallas regelbundet till cellprov för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till cancer. För de patienter som har förändringar i skivepitelceller är vårdprogrammet tydligt avseende behandling och uppföljning, men vid förändringar på cylinderceller är det mer oklart hur det ska handläggas.

Christine Asciutto visar i sin avhandling att förändringar på cylinderceller hos kvinnor över 50 år talar för livmodercancer, medan det hos yngre patienter är tecken på förstadier eller avancerad livmoderhalscancer.

Resultaten kommer att leda till en uppdatering av vårdprogrammet så att dessa patienter får strukturerad klinisk utredning och uppföljning, berättar Christine Asciutto, som är läkare vid Skånes universitetssjukhus och forskar vid Lunds universitet.

Test som visar aktivt virus

Cancer i livmoder och livmoderhals kan orsakas av Humant Papillom Virus (HPV). Ett standardtest för HPV undersöker förekomst av virus-DNA, men testet kan inte avgöra om viruset är vilande eller aktivt.

– Genom att istället titta på mRNA kan vi hitta de aktiva infektionerna, och det är de patienterna som har risk för att få cellförändringar. Med ökande ålder kan immunförsvaret försämras och vilande HPV-infektioner kan bli aktiva. Det upptäcker vi med mRNA-metoden vi tagit fram.

Det är långt ifrån alla kvinnor som kommer när de kallas till cellprov. Därför har Christine Asciutto tillsammans med Ola Forslund, professor i virologi, och handledare Christer Borgfeldt arbetat med självtester som kvinnor kan göra hemma och använt analysmetoden för mRNA.

Ska HPV-positiva testat efter 65?

– Vi har precis avslutat insamlingen för en klinisk studie med 200 patienter som genomfört självtest, och resultaten verkar lovande. Men hittills har ett självtest inte kunnat ersätta säkerheten som ett cellprov hos barnmorskan, säger Christine Asciutto.

Avhandlingens resultat har också lett fram till förslag att ändra rutinen för kvinnor som bär på de former av HPV som kan orsaka cancer.

– Vi kommer att diskutera om de kvinnor som är HPV-positiva ska vara kvar i screeningprogrammet även efter de fyllt 65 år. Och helst ska de screenas med mRNA-metoden.

Text: OLLE DAHLBÄCK