Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny metod att mäta hjärnans aktivitet efter ett hjärtstopp

2014-11-04
förenklat EEG
Sjuksköterskan Eva Olsson och läkaren Erik Westhall visar hur ett förenklat cEEG kan gå till. Utrustningen är mobil och enklare att använda än konventionell EEG. (Bilden är arrangerad.)

Att mäta hjärnans elektriska aktivitet (EEG ) är en viktig pusselbit som tillsammans med andra bedömningsmetoder bidrar till en säkrare prognos efter ett plötsligt hjärtstopp.

Forskare i Lund har utvecklat en förenklad metod för övervakning av hjärnaktiviteten som, till skillnad från vanlig EEG – registrering, kan användas både för dygnet runt-övervakning och även på mindre sjukhus utan specialistkompetens.

Att kunna bedöma hjärnskadorna tidigt efter ett hjärtstopp är viktigt av flera skäl. Dels vill man kunna ge anhöriga så korrekt information som möjligt, dels ger det ett viktigt beslutsunderlag inför den fortsatta behandlingen.

– Att till exempel fortsätta med intensivvård på patienter med svåra hjärnskador som aldrig kommer att vakna är inte etiskt försvarbart, säger Erik Westhall, specialistläkare i klinisk neurofysiologi vid Skånes universitetssjukhus och forskarstuderande vid Lunds universitet.

EEG är en ofarlig metod där man genom att fästa elektroder på huvudet kan mäta hjärnans elektriska aktivitet.

Vanlig EEG är resurskrävande

Vanlig konventionell EEG-registrering är dock avancerad och resurskrävande och kräver närvaro av specialutbildad personal, biomedicinska analytiker, under hela mätningen. Därför används konventionellt EEG främst för att ge en detaljerad ögonblicksbild under cirka 20 till 30 minuter. Det innebär samtidigt att man kan missa viktiga händelser, som exempelvis epileptiska kramper som kan förekomma hos patienter efter ett hjärtstopp och som skulle kunna förhindras eller lindras genom medicinering.

Erik Westhall har varit med att ta fram en förenklad metod, cEEG, som tillåter kontinuerlig mätning dygnet runt och som kan användas av ickespecialister som genomgått en kortare utbildning. Metoden utvecklades ursprungligen för övervakning av nyfödda barn som drabbats av syrebrist under förlossningen. Erik Westhall och hans kollegor har anpassat metoden till hjärtstoppspatienter.

Erik Westhall och förenklat EEG
Specialistläkaren i klinisk neurofysiologi, Erik Westhall studerar ett förenklat cEEG-diagram.

Förenklad EEG ger en helhetsbild

Vilken information ger då den förenklade metoden?

– Man kan likna det vid att om förenklat cEEG visar en hel skog översiktligt så visar konventionellt EEG enskilda träd med detaljer. cEEG ger oss prognostisk information och en helhetsbild av EEG-aktivitetens återhämtning under de första dygnen efter hjärtstoppet. Hjärnans grundmönster varierar med skadan och ju mer normalt det ser ut, desto bättre är prognosen, säger Erik Westhall.

Viktigt komplement

Idag används EKG rutinmässigt för att övervaka hjärtats elektriska aktivitet på alla hjärtstoppspatienter. Erik Westhall menar att det borde bli lika självklart med en kontinuerlig övervakning av hjärnan.

Den förenklade metoden används idag rutinmässigt i Lund, Malmö och Helsingborg men fler studier behövs innan metoden kan anses som etablerad. På sikt hoppas dock Erik Westhall att fler och även mindre sjukhus använder förenklat cEEG som ett komplement till konventionellt EEG och andra metoder för övervakning av hjärnan efter hjärtstopp.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ. Foto: ROGER LUNDHOLM