Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Ny ledtråd till varför små barn drabbas av diabetes

2013-09-03

Är det dags för ett nytt kosttillskott under graviditeten för att förhindra typ 1 diabetes hos det kommande barnet? Två nya vetenskapliga undersökningar, den ena från Finland och den andra från Lunds universitets Diabetescenter, pekar båda i den riktningen.

Det är en relativt liten undersökning och innan några rekommendationer kan ges måste resultaten säkerställas i kliniska studier. Men det är intressanta fynd menar forskarna bakom studien som hoppas påbörja kliniska studier nästa år.

Kosttillskott under graviditeten?

Forskargrupperna har analyserat prover från navelsträngar och jämfört halten av en grupp fett, fosfolipider, i blodet. Resultatet från undersökningarna visar att låga nivåer av fosfolipider ökar risken för att barnen mycket tidigt i livet insjuknar i autoimmun typ 1 diabetes.

– På sikt reser studierna frågan om kosttillskott under graviditeten precis som man idag rekommenderar tillskott av folsyra, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds universitets Diabetescenter och en av författarna till den svenska studien.

Brist på fosfolipider

I den jämfördes halterna av fosfolipider i navelsträgen hos 76 friska barn och 76 som insjuknat i typ 1 diabetes före åtta års ålder. Fosfolipider är en sorts fett vi får i oss med den mat vi äter. Livsmedel rika på fosfolipider är exempelvis sojabönor och äggula. Fosfolipider finns även som kosttillskott.

De båda grupperna av 76 barn vardera var parvis väl matchade mot varandra. Till exempel för kön, födelsevikt, mammans ålder och genetisk riskprofil för typ 1 diabetes. Den avgörande skillnaden var insjuknandet i diabetes.

– Det viktigaste resultatet är att de barn som insjuknade före fem års ålder hade fötts med brist på fosfolipider. Det är intressant eftersom vi vet att immunsystemet är beroende av fosfolipider, säger Åke Lernmark och fortsätter.

– Det kan vara så att bristen försvagar de celler som ska skydda oss mot autoimmuna sjukdomar som typ 1 diabetes.

Före fem års ålder

Det var bara bland de barn som insjuknade före fem års ålder ett säkerställt samband kunde ses, inte bland de äldre barnen som deltog i undersökningen. En förklaring kan vara att det var för få barn för att uppnå statistisk säkerhet i den gruppen.

– Men det kan också vara så att det är en annan sjukdomsmekanism bland de minsta barnen med ett aggressivare förlopp. Det vet vi inte än, säger Åke Lernmark.

Samma resultat i finsk studie

Också i den finska undersökningen, där navelsträngsblodet hos 39 diabetessjuka barn och 39 friska barn jämfördes, fann forskarna ett samband mellan brist på fosfolipider och typ 1 diabetes. Att två av varandra oberoende studier får samma resultat stärker sambandet.

– Innan vi vet om blivande mammor borde ta kosttillskott med fosfolipider under graviditeten för att minska diabetesrisken måste våra resultat säkerställas i kliniska undersökningar på gravida och före det måste vi ta reda på om det finns risker med att äta för mycket fosfolipider, säger Åke Lernmark som hoppas att Lunds universitets Diabetescenter kan starta den här typen av undersökning någon gång under nästa år.

Text: TORD AJANKI

Foto: Charlotte Carlberg Bärg (Åke Lernmark), Dreamstime (gravid mage)

Artikeln är tidigare publicerad på Diabetsportalen, 3 september 2013