Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nu klarnar bilden av celler och gener i de diabetiska öarna

2017-09-25

Forskare vid Lunds universitet har med en ny metod funnit hundratals nya gener som sannolikt har stor betydelse för utvecklingen av typ 2-diabetes.
 – Tidigare studerades alla celler i de diabetiska öarna som mixade i en smoothie. Nu kan vi titta på dem som olika frukter i en fruktsallad, säger Nils Wierup.

Det har i diabetessammanhang ansetts mycket exklusivt att kunna studera mekanismer i mänskliga celler istället för i djurförsök. Frågan är nu hur man ska tolka tidigare forskningsresultat av olika geners betydelse.
– Man kan säga att vi tidigare studerade alla celler och gener tillsammans utan att veta vilka gener som tillhörde vilken cell. Det innebär att vi kan ha missat en massa gener om uttrycket varit starkt i en cell och svagt i en annan, säger Nils Wierup.

Ny teknik leder till omvärdering av tidigare resultat

Tekniken som kallas ”single cell RNA-sequencing” är bara några år gammal och har tidigare mest tillämpats inom andra forskningsområden. För diabetesforskningen betyder den nya kartläggningen att man nu måste omvärdera tidigare resultat om olika geners betydelse.
Tillsammans med forskare under ledning av Jens Hjerling-Leffler, vid Karolinska Institutet som är experter på den nya metoden har Nils Wierups forskargrupp analyserat de så kallade Langerhanska öarna i bukspottkörteln från avlidna donatorer. Förutom de insulinproducerande betacellerna innehåller öarna fyra andra celler som producerar viktiga hormoner som styr regleringen av blodsockret.

Hur gener påverkar varandra

Den nya metoden ger forskarna helt andra möjligheter att studera varje cell för sig och de gener som finns uttryckta i dem. De kan se tydliga skillnader mellan celler från friska som jämförts med celler från personer sjuka i typ 2-diabetes. Metoden visar också på ett helt nytt sätt hur olika gener påverkar varandra.
– Det har visat sig att vissa gener har mycket större betydelse än vi tidigare trott genom att de påverkar funktionen hos många andra viktiga betacellsgener.

Viktig gen

Framför allt en gen utmärker sig genom att reglera många sedan tidigare kända betacellsgener som är viktiga för allt ifrån insulinproduktion till hormon och läkemedelsreceptorer. Vilken det är vill de inte avslöja i dagsläget.
– Vi fann hundratals gener med hittills okänd funktion i öarna och det ska bli spännande att studera vilken roll de har, säger Nils Wierup.

Text: SARA LIEDHOLM

Artikeln är tidigare publicerad på Diabetesportalen.