Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

”Nu förstår jag bättre min smärta”

2021-05-28
Bild från den digitala smärtskolan som EwaCarin Ekberg varit med om att utveckla.

En digital smärtskola för ungdomar med käksmärtor har fått positiv respons av patienterna. Efter en pilotstudie på specialistkliniker vill skaparna nu sprida den till allmäntandläkare, vårdcentraler och skolkuratorer.

Stress kan sätta sig i käkar och ansikte. 10 till 15 procent av såväl barn som vuxna beräknas ha
käk- och ansiktssmärtor. I åldrarna 17 till 19 är andelen nära 20 procent. Syftet med smärtskolan är att hjälpa ungdomar upp till 19 år att få mindre smärta, att öka deras förståelse för varför de får ont och att utbilda dem om vad de själva kan göra åt det.

Smärtskolan heter E-hälsa/smärta–stress och har nyligen testats på sex specialistkliniker med gott resultat.

– Det var få som blivit helt smärtfria, men några ungdomar hade fått betydligt mindre smärta. De uppgav att programmet hjälpte dem att förstå och hantera sin smärta, se samband mellan stress och smärta, att förstå vikten av att leva och börja göra roliga saker trots att man har ont, säger EwaCarin Ekberg, professor vid Malmö universitet och specialist vid avdelningen för orofacial smärta och käkfunktion.

SMÄRTSKOLAN

Det nya digitala behandlingsprogrammet E-hälsa/smärta-stress (ESS) har nyligen testats på sex specialistkliniker i bettfysiologi i Sverige med gott resultat. EwaCarin Ekberg har tagit fram ESS tillsammans med doktorand Tessa Bijelic och KBT-psykologerna Jenny Katalinic, David Brohede och Helen Hellfrich på företaget Psykologpartners.

Fjorton ungdomar deltog i pilotstudien. Elva fullföljde programmet, nära 79 procent. ”Jag låter inte smärtan ta över mitt liv med isolering som konsekvens utan jag har blivit mer aktiv med familj och vänner”, kommenterar en av deltagarna. Andra säger att smärtskolan var lagom omfattande, att det var trevligt att följa en karaktär och att hen nu bättre förstår sin smärta och hur den hänger ihop med stress.

Smärtskolan består av korta filmer med olika övningar som patienten kan följa i sin telefon, dator eller läsplatta. Vanliga besvär illustreras av tre fiktiva, animerade karaktärer.

EwaCarin Ekberg. Foto: Magnus Jando

– De animerade figurerna var nog det vinnande konceptet. Man får följa hur de hanterade sin situation, tog till sig olika saker och hur de mådde efteråt. Animeringarna gjorde programmet mycket mer lättillgängligt, säger EwaCarin Ekberg.
Under smärtskolans gång kan patienten chatta med psykolog eller tandvårdspersonal. När programmet genomförts kallas hen till uppföljning på tandvårdskliniken.

– Vi är nöjda med all positiv respons från pilotstudien. En del av ungdomarna kände inte ytterligare behov av någon annan behandling, säger EwaCarin Ekberg som nu vill sprida smärtskolan till allmäntandläkare, vårdcentraler och till skolsköterskor.

Av: MAGNUS JANDO