Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nu följs TEDDY-studien av Efter-TEDDY-studien

2014-01-20
barn som äter
Foto: Colourbox

I Efter-TEDDY ska TEDDY-barn som har insjuknat i typ 1 diabetes följas. Forskarna har sett att ju tidigare diagnos desto bättre prognos. Har de rätt skulle konsekvensen kunna bli en ny definition av när insjuknandet verkligen inträffar. Med det skulle en lindrande behandling starta tidigare och barnen få ett mildare insjuknande.

– Vi vet att en diagnos så tidigt att barnet inte ens har symtom gör sjukdomsförloppet lindrigare. Själva insjuknandet blir inte så dramatiskt med intensivvård på sjukhus. Även risken för framtida diabeteskomplikationer minskar, säger Åke Lernmark, professor i experimentell diabetesforskning och ledare för den svenska delen av TEDDY-studien.

Världens största

TEDDY är världens största studie om typ 1 diabetes hos barn. Syftet är att ta reda på varför vissa barn med förhöjd genetisk risk insjuknar när andra med samma risk inte gör det. Studien har pågått i tio år och ska fortsätt i ytterligare tio år. Sex forskningscentra i Europa och USA deltar. För Sveriges del är Skåne upptagningsområde och där arbetar mer än 30 heltidsanställda med TEDDY. TEDDY-forskarna samlar in och analyserar mängder med prover.

I första fasen undersöktes blod från navelsträngen hos fler än 400 000 nyfödda för att kartlägga den ärftliga risken för typ 1 diabetes. De med förhöjd risk tillfrågades om de ville delta i TEDDY-studien. I Sverige följs nu 1 882 TEDDY-barn.

Hittills inget svar

Forskarna är intresserade av autoantikroppar mot de insulinproducerande cellerna vilka varslar om att en skadlig process har startat. Mycket annat registreras också. Exempel är genomgångna infektioner, vaccinationer och allergi. Föräldrarna för matdagbok och prover från avföring, tånaglar, saliv, urin och dricksvatten samlas in.

Allt med frågeställningen ”vad skiljer de barn som insjuknar från de andra?”. Hittills finns inget svar.

Förutsäga insjuknandet

– Nej, med utvecklingen av autoantikroppar kan vi kan förutsäga insjuknandet men vi vet inte hur processen ska hejdas. För att göra det måste vi känna till den utlösande orsaken, konstaterar Åke Lernmark och tillägger.

– Vi har lärt oss att den tidiga upptäckten av diabetes, tack vare TEDDY-kontrollerna, gör att barnen får ett mildare insjuknande och ett mildare sjukdomsförlopp. Vi hittar dem så tidigt i processen mot diabetes, säger Åke Lernmark som menar att det motiverar den nya uppföljningen Efter-TEDDY.

Tidigare diagnos och behandling

Totalt har 160 TEDDY-barn insjuknat i typ 1 diabetes, i Skåne är de drygt 40. De tillfrågas om de vill vara med i Efter-TEDDY. Det innebär fortsatta kontroller under fem år och jämförelse med förloppet hos barn utanför TEDDY vilka ofta får ett mer dramatiskt insjuknande.

– Skulle det visa sig att förloppen skiljer sig markant, att TEDDY-barnen mår bättre därför att de har mer egen insulinproduktion kvar när behandlingen börjar kan man fundera på om inte diagnosen typ 1 diabetes ska ställas i ett tidigare skede.

Text: TORD AJANKI

Artikeln är tidigare publicerad på diabetesportalen.se den 15 januari 2014.