Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Nobelprisad teknik har revolutionerat sepsisdiagnostiken

2018-11-06

Sepsis kan utvecklas väldigt snabbt och på några timmar kan det gå från att patienten mår bra, till att tillståndet blir livshotande. Därför är behovet av snabb diagnostik stort och avgörande för att kunna bedöma vilken behandling som ska ges. Masspektrometri har på några få år revolutionerat sepsisdiagnostiken och lett till snabbare behandling.

Vad är sepsis?

Sjukvården i Skåne gör cirka 80 000 blododlingar per år från patienter med konstaterad, eller misstänkt, sepsis. I mer än 10 000 av dessa blodprover växer bakterier fram och de skickas för analys till Klinisk mikrobiologi i Lund, som servar hela Skånes sjukvård med analyser. En stor utmaning vid behandling av sepsis är att man i början inte vet vilken bakterie (eller annan mikroorganism) som orsakar infektionen och vilken antibiotika som är lämplig att behandla med.

Laboratoriet i Lund är den första klinik i Sverige som 2010 började utvärdera så kallad MALDI-TOFmasspektrometri för snabbare diagnostik av sepsis. Idag finns denna typ av instrument på nästan alla kliniska mikrobiologiska laboratorier i landet. Bo Nilson, mikrobiolog vid Labmedicin i Region Skåne och forskare på Lunds universitet, har varit drivande i att införa den nya metoden:

Bo Nilsson. Foto: Åsa Hansdotter

– Det är enormt stimulerande att få vara med om den här diagnostiska revolutionen! Att gå från idé till validering, och därefter inom endast ett par år få uppleva hur metoden leder till snabbare diagnostik och behandlingen av sjuka patienter, är fantastiskt.

Snabbare och säkrare

Masspektrometri har helt förändrat hur vi artbestämmer bakterier och svamp i sjukvården och har dramatiskt förkortat analystiden och även höjt kvaliteten på analysen. Sedan metoden infördes, har analystiden för artbestämning av blod- odlingar kortats ner med hela två till tre dygn. Efter den inledande odlingen på 1–5 dagar, mikroskoperas positiva odlingar snabbt och parallellt analyseras bakteriens proteiner med masspektrometri inom en timme. Genom att man nu snabbare får veta vilken bakterieart som orsakar sepsisinfektionen kan man fortare göra en första bedömning om patienten fått rätt antibiotika från början eller om den behöver bytas.

– Antalet antibiotikaresistenta bakterier har ökat de senaste åren och i dessa fall räcker inte informationen om bakterieart som underlag för vilken antibiotikabehandling som är rätt. Därför är en annan viktig del av sepsisdiagnostiken att resistensbestämma den bakterie som orsakar infektionen. Idag är denna analys relativt långsam och det tar ofta ytterligare ett dygn utöver artbestämningen, säger Bo Nilson och fortsätter:

– Sepsis är ett akut livshotande tillstånd och därför är behovet stort av ännu snabbare metoder för att påvisa både bakterieart och antibiotikaresistens. Den nya förbättrade sepsisdiagnostiken har räddat liv men ännu snabbare diagnostik behöver utvecklas för att man ytterligare ska kunna minska dödligheten i sepsis.

Text: ÅSA HANSDOTTER

Sepsis i siffror

Lär dig känna igen symtom vid sepsis

istock.com/Satenik_Guzhanina

MASSPEKTROMETRI – NOBELPRISAD TEKNIK

Enklare masspektrometri används rutinmässigt i vårt samhälle. Tekniken avslöjar dopning, spårar kemikalier på flygplatserna och hjälper nu också till att diagnostisera bakteriesorter vid sjukdom. Den mer avancerade masspektrometrin används inom forskning. Nobelpriset i kemi 2002 tilldelades forskare som vidareutvecklat masspektrometri och kärnmagnetisk resonans. Deras insatser har bland annat gjort det möjligt att snabbt identifiera vilka proteiner som finns i ett prov.